• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Starte radio

Radioappen kan startes via midterdisplayet eller med stemmestyring.

Starte fra midterdisplayet

PS2-2007-Radio app icon
Start radioappen fra startvisningen1 eller appvisningen PS2_2007_App view symbol.
Vælg den ønskede radiokanal på listen over tilgængelige radiokanaler eller fra favoritter.

Starte med stemmestyring

Det er også muligt at starte FM-radio med stemmestyring ved at angive en frekvens2.

  1. 1 Appen er tilgængelig fra startvisningen, hvis den findes blandt de senest anvendte apps.
  2. 2 Med stemmestyring kan der kun angives FM-frekvenser, ikke navne på radiokanaler.