• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Kørsel med anhænger

Under kørsel med anhænger er der nogle ting, som er vigtige at overveje, hvad angår trækkrogen, anhængeren, og hvordan lasten placeres på anhængeren.

Lasteevnen afhænger af bilens køreklare vægt. Summen af passagerernes vægt og alt ekstraudstyr, f.eks. anhængertræk, mindsker bilens lasteevne med tilsvarende vægt.

Bilen leveres med det nødvendige udstyr til kørsel med anhænger.

  • Trækkrogen skal være af godkendt type.
  • Anbring lasten i anhængeren, så trykket på trækkrogen følger det angivne maksimale kugletryk. Kugletrykket regnes som en del af bilens nyttelast.
  • Sæt dæktrykket op til det anbefalede tryk for fuld last.
  • Elmotoren belastes hårdere end normalt ved kørsel med anhænger.
  • Kør ikke med en tung anhænger, når bilen er helt ny. Vent, indtil den har kørt mindst 1000 km (620 miles).
  • Følg de gældende regler for tilladte hastigheder og vægte.
  • Hold en lav hastighed ved kørsel med anhænger op ad en lang, stejl bakke.
  • Undgå at køre med anhænger på stigninger over 12 %.

Anhængervægte

Oplysninger om Polestars tilladte anhængervægte findes i det trykte supplement til Manualen.

 Advarsel

Følg de angivne anbefalinger for anhængervægt. Ellers kan hele vognen blive svær at kontrollere ved undvigemanøvrer og opbremsning.

 Note

De angivne maksimalt tilladte anhængervægte er dem, som Polestar tillader. Nationale regulativer for motorkøretøjer kan yderligere begrænse anhængervægt og hastighed. Anhængertræk kan være certificeret til en højere trækvægt, end hvad bilen må trække.

Ved kørsel i kuperet terræn og varmt klima

Under visse forhold er der risiko for overophedning ved kørsel med anhænger. I tilfælde af overophedning af elmotoren og drivsystemet tændes et advarselssymbol på førerdisplayet, og der vises en meddelelse.

Parkere på skråninger

Træd bremsepedalen ned.
Aktivér parkeringsbremsen.
Slip bremsepedalen.

Brug stopklodser til blokering af hjulene, når en bil med anhænger parkeres på en skråning.

Starte på en skråning

Træd bremsepedalen ned.
Sæt i gear D eller R, og giv gas.
Parkeringsbremsen udløses, og symbolet på førerdisplayet slukkes. Bilen kan nu køres.