• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Aktivere og deaktivere bugseringstilstand

Bugseringstilstanden bruges, når bilen skal rulle frit, f.eks. for at trække bilen op på en kranvogn.

Aktivere bugseringstilstand

Tryk på PS2-2007-Car symbol i midterdisplayet.
Tryk på Flere.
Tryk på Bilstatus.
Tryk på Service.
Vælg Bugseringstilstand.
Følg instruktionerne på skærmen.
Bilen er nu i bugseringstilstand og ruller frit.

 Vigtigt

Det anbefales ikke at bugsere ved hastigheder over 30 km/t (18 mph), selvom de lokale regler tillader det.

Deaktivere bugseringstilstand

Kontrollér, at bilen står stille.
Aktivér parkeringsbremsen.
Bugseringstilstanden er nu afsluttet.