Ordensregler for sociale medier og Polestar Community

Ordensreglerne for sociale medier og Polestar Community fastlægger, hvad det ikke er acceptabelt for medlemmer af Community eller brugere af andre sociale medier at skrive eller slå op på Polestars officielle kanaler. Hvis disse regler overtrædes, har Polestar ret til at slette kommentarer og om nødvendigt blokere brugere.

Kommentarer, som skrives af gruppemedlemmer, afspejler ikke nødvendigvis Polestars mening, og Polestar bekræfter ikke deres nøjagtighed.

I overensstemmelse med platformens Vilkår og betingelser, brancheregler for god praksis og vores eget engagement i Polestar Community forbeholder vi os altid retten til at slette forstyrrende, krænkende eller socialt uansvarlige kommentarer og uploads samt at blokere brugere, som forstyrrer gentagne gange.

Specielt tolererer vi ingen opslag, der:

  • Er grove, chikanerer, stalker, truer eller forfølger andre

  • Er ærekrænkende, stødende, sjofle, vulgære eller skildrer vold

  • Indeholder hadefuldt sprog rettet mod race/etnicitet, religion, køn, nationalitet eller politisk holdning

  • Er svigagtige, vildledende eller retsstridige

  • Bevidst provokerer eller forstyrrer diskussioner

  • Overtræder immaterielle rettigheder af enhver form

  • Har karakter af spamming

  • Uploader filer, som indeholder virus eller programmer, som kan skade driften af andre personers computere

  • Opfordrer til kommerciel aktivitet eller donationer

  • Indeholder linkbait (ved at integrere et link i dit opslag for at tiltrække trafik til dit eget websted)

Vi giver dig besked, når en fjernelse medfører begrænsninger for din konto, side eller gruppe.

Ordensregler for Polestar Community

I tillæg til ovenstående skal medlemmer af Polestar Community også overholde nedenstående ved brug af Polestar Community.

Udvis respekt og venlighed

Dette er et åbent og venligt miljø til at komme i kontakt med Polestar-ejere. Negative, sarkastiske eller ondskabsfulde opslag og kommentarer til andre medlemmer er ikke tilladt her. Vi elsker en god debat, men medlemmer skal udvise respekt og venlighed over for hinanden. Vi tolererer ikke upassende sprog eller billeder.

Respekter alles privatliv

Vi værner om dit privatliv. Når du bliver medlem af denne gruppe, accepterer du at respektere andre gruppemedlemmers privatliv og indvilliger i ikke at dele indhold fra denne gruppe uden for gruppen. Du bedes desuden afstå fra at lave opslag om personlige forhold for at undgå forstyrrelser af privatlivets fred. Ved forespørgsler af personlig karakter, som kræver hjælp på et mere individuelt niveau, opfordrer vi dig i stedet til at kontakte Polestar Support.

Tilføj værdi til Polestar Community

Denne kanal er beregnet til åbne diskussioner og kontakt med andre Polestar-bilejere. Vi er ivrige efter at behandle spørgsmål, som er til fordel for det brede fællesskab. Bidrag bør være både nyttige og tilføre værdi; dette er ikke stedet til blot at fremsætte klager. Fokusér i stedet på at stille spørgsmål, dele tips, give gode råd eller feedback for at opretholde en positiv og spændende samtale.

Kommuniker kun på engelsk

Dette er et inkluderende, globalt community. Indled og deltag kun i diskussioner på engelsk. Opslag eller kommentarer på andre sprog end engelsk godkendes ikke.

Undgå repetitive beskeder

Vi sætter pris på en god samtale, men vi ønsker at undgå diskussioner, som gentages igen og igen og afføder de samme spørgsmål og svar. Vi sætter derfor en blød grænse på antallet af gange, et bestemt emne tages op, for at undgå forvirring. Mere specifikt accepterer vi ikke opslag, som indbyder til at spørge om og/eller svare på det samme emne mange gange i træk, men vi lader opslag gå igennem, hvis emnet ikke har været taget op i et stykke tid.

Undgå at sprede misinformation

Vi ønsker, at dette community skal være et sikkert sted for åbne diskussioner. Vi tolererer derfor ikke beskeder, der indeholder følsomme oplysninger, som udgør en sikkerhedsmæssig eller juridisk risiko for dig selv, andre, Polestar eller Polestar-biler. For eksempel tillader vi ikke opslag eller kommentarer, som forsætligt eller uforvarende misinformerer andre om sikkerheden af vores produkter, eller som indeholder fortrolige, personlige oplysninger, som bringer velbefindendet for Polestar og medlemmer af dette community i fare.