Meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred – Journey Log-app

Dette dokument beskriver, hvordan Polestar behandler dine personoplysninger, når du anvender Journey Log-appen ("Journey Log").

Hvem er vi

Polestar Performance AB, en svensk juridisk enhed med selskabsregistreringsnummer 556653-3096 med adressen Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige, og Polestar Automotive Denmark ApS, en dansk juridisk enhed med selskabsregistreringsnummer 42092533 med adressen Volvo Cars Denmark, Lyskær 5, 2730 Herlev, Danmark, herefter kaldet "Polestar", "vi" og "vores", er fælles dataansvarlige, som vil behandle dine personoplysninger som yderligere beskrevet nedenfor.

Hvilke personoplysninger vi behandler, og hvorfor

Journey Log og dens forbundne tjenester involverer behandling af følgende kategorier af personoplysninger:

 • For at anvende funktionerne i Journey Log skal du angive en e-mailadresse, som vil blive brugt til klargøring (opsætning af tjenesten til en bestemt bruger) og som destination for tureksporterne.

 • For at du kan anvende Journey Log, indsamler vi følgende datapunkter for at kunne levere tjenesten:

Positionsoplysninger:

 • Breddegrad/længdegrad

 • Højde

 • Retning

Elektricitetsforbrug:

 • Ladetilstand (resterende Wh) - Metadata til forbedring af turen med forbrugsoplysninger

 • Køretøjsspecifik batterikapacitet (kWh) - Metadata til forbedring af turen med forbrugsoplysninger

 • Momentan ladestrømstyrke (effekt, mW) - Metadata til forbedring af turen med forbrugsoplysninger

Data til identifikation af, hvornår en tur indledes og afsluttes:

 • Parkeringsbremsetilstand

 • Gearvælgertilstand

Brugeradministration:

 • Unikt bruger-ID (anonymiseret, men knyttet til brugerens e-mailadresse)

 • Brugerens e-mailadresse - Til klargøring og til eksport af ture til brugeren

Vi anvender disse oplysninger til at levere Journey Log-tjenesten, hvor formålet er at levere en historisk tidslinje over kategoriserede køreture til brugeren. Disse historiske køreture kan for eksempel anvendes til at forenkle skattemæssig indberetning. Retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke.

Registrerede køreture gemmes i 1 år og slettes derefter automatisk.
Når du slår tjenesten fra, slettes dine data, inklusive dine personoplysninger, efter halvfems (90) dage.

 • Med henblik på forbedring af appen anvendes Google Analytics til overvågning af tjenesten og forslag til forbedringer. Følgende datapunkter indsamles:

  • Hvornår brugeren anvender appen første gang

  • Hvornår brugeren har logget ind

  • Hvornår brugeren aktiverer eller deaktiverer sporing i appen

  • Hvornår brugeren indledte en køretur

  • Hvornår brugeren afsluttede en køretur

  • Hvornår brugeren ser nærmere på en køretur i appen

  • Rapporter om appnedbrud

  • Enhedstype (Polestar-model + Android-version)

  • App-ID

 • Vi behandler også dine personoplysninger for at få indblik i, hvordan Journey Log anvendes, samt for at forbedre din oplevelse med disse tjenester. Retsgrundlaget for denne databehandling er vores legitime interesse i at forbedre brugen af og oplevelsen med Journey Log.

 • Til forskning og udvikling for at øge indsigten i, hvordan vi kan forbedre vores produkter og tjenester, og hvilke nye vi skal udvikle, benytter vi en datadrevet tilgang til at bestemme retningen for udviklingen af vores produkter og tjenester. Behandlingen dækker en bred vifte af analyser, modellering og research, som udføres af vores analytikere og datateknikere. Retsgrundlaget for denne databehandling er vores legitime interesse ((art. 6, stk. 1, litra f) GDPR). Hvor det er muligt, vil vi begrænse analyser til anonymiserede eller pseudonymiserede data. Behandlingen omfatter ingen automatisk beslutningstagning, såsom profilering af dig.

Hvem vi deler dine personoplysninger med

Vi vil dele dine personoplysninger med følgende kategorier af tredjeparter på et need-to-know-grundlag:

Behandling udført af andre parter (databehandlere)

Vores behandlere, som understøtter levering af Polestar-appen, er begrænset ved kontrakt i deres muligheder for at bruge dine personoplysninger til ethvert andet formål end at levere tjenester til os i overensstemmelse med den enkelte indgåede aftale om databehandling:

 • WirelessCar Sweden - leverandør af opkoblingsmuligheder, datahosting

 • Amazon Web Services Ireland Limited og dets underkontraherede registerførere (Den Europæiske Union) - datahosting

 • Google Ireland Limited og dets underkontraherede registerførere, datacenter Europa-vest1 (Belgien) https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html; dataoverførsel også til Google LLC, USA, i henhold til standardkontraktbestemmelserne, som er vedtaget af Europa-kommissionen, og kan ses her) - de følgende Google Firebase-tjenester anvendes inden for anvendelsesområdet for Journey Log-appen:

  • Cloudfunktioner

  • Firebase godkendelse

  • Firebase nedbrudsanalyse

  • Firebase database i realtid

  • Firebase fjernkonfiguration

Dine rettigheder

Du har i henhold til GDPR bestemte juridiske rettigheder relateret til de personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan trække dit samtykke tilbage eller gøre indsigelse mod vores behandling af dine data, tilgå de data, vi opbevarer om dig, bede om berigtigelse eller begrænsning af dine data, anmode om at få dine data porteret til en anden enhed, anmode om, at vi sletter dine data, og endelig kan du indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Du kan finde flere oplysninger om dine rettigheder i vores politik om beskyttelse af privatlivets fred.

Kontaktoplysninger

For at udøve dine rettigheder beder vi dig om at anvende den webformular, som kan findes her. Hvis du har andre spørgsmål vedrørende databeskyttelse hos Polestar, kan du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne til vores databeskyttelsesrådgiver, se politik om beskyttelse af privatlivets fred.