Indeks

Polestar 2 - Privatlivspolitik for biler

01.11.2023

1. Indledning

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Polestar ("vi", "os", "vores") behandler bilgenererede data, når du anvender en Polestar-bil og tilknyttede opkoblede tjenester, som leveres af Polestar og deres partnere.

Det er vigtigt for os at være transparente, og at du er informeret om, hvordan vi anvender dine personoplysninger. I denne privatlivspolitik finder du information om den behandling af personoplysninger, som udføres i forbindelse med forskellige bilfunktioner, men den indeholder ikke en forklaring af selve funktionen – det kan du finde i instruktionsvejledningen. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem denne politik og instruktionsvejledningen vedrørende behandlingen af personoplysninger har denne politik forrang. Omfanget af databehandlingsaktiviteterne afhænger af, hvilke tjenester din bil er udstyret med, og hvilke tjenester du vælger at aktivere. Denne politik beskriver det videst mulige behandlingsomfang. Hvis du har en ældre model, eller hvis en ny model ikke er udstyret med en bestemt funktion, vil databehandlingen relateret til den pågældende funktion ikke finde sted.

Denne privatlivspolitik dækker ikke:

 • Levering af internettjenesten i din bil, som leveres af en mobilnetudbyder uafhængigt af Polestar.

 • Mobile applikationer leveret af Polestar, såsom Polestar-appen.

 • Google Automotive Services: Polestar 2 leveres med indbygget Google, hvilket betyder, at infotainmentsystemet kører på Android Automotive-operativsystemet og tilbyder Google Automotive Services (f.eks. Google-konto, Google Maps, Google Assistant og Google Play Store). Infotainmentsystemet tilbyder også mulighed for at logge ind med en Google-konto. I disse tilfælde er Google dataansvarlig, og Polestar er ikke involveret i behandlingen af dine personoplysninger. Se Googles privatlivspolitik for mere information. Din brug af Google Automotive Services er derudover underlagt Googles servicevilkår og servicevilkårene for Google Maps.

 • Tredjepartsapps og -tjenester i bilen: De funktioner, som er tilgængelige i Google Play Store, tilbydes af uafhængige leverandører, på samme måde som på en smartphone. Når du forbinder din bil med en tredjepartsapp, overføres dine personoplysninger og data relateret til din bil til den tredjepart, som leverer appen, for at muliggøre forbindelsen og din brug af tredjepartstjenesten. For yderligere information henvises til de individuelle tjenesteudbyderes egne vilkår og betingelser samt deres politikker om databeskyttelse.

 • Tredjeparts-tillægstjenester baseret på bildata (for eksempel brugsbaseret forsikring).

2. Hvornår behandler vi dine personoplysninger?

2.1 Overblik

I dette afsnit kan du finde information om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, til hvilke formål, hvilket retsgrundlag vi har for behandlingen, hvor længe vi behandler dine personoplysninger, og hvem der er ansvarlig for hvert behandlingsformål. Vi kan behandle dine personoplysninger til flere formål på én gang. Informationen om behandlingsaktiviteterne er opdelt i følgende afsnit:

 1. 1.

  Administration af vejsikkerhed og mobilitet: bilfunktioner, som informerer dig om vejforholdene og advarer dig om eksterne farer, såsom Connected Safety og trafikskiltinformation; interne svar, såsom nødhjælpstjenester (eCall), vejhjælp; og anordninger til undersøgelse af kollisioner såsom hændelsesdataoptageren (bilens "sorte boks") og den aktive sikkerhedsdataoptager. Læs mere.

 2. 2.

  Vedligeholdelse og reparation: behandlingsaktiviteter relateret til softwareopdateringer og fejlrapporteringsfunktioner. Læs mere.

 3. 3.

  Polestar Connect og Polestar-apps i bilen: behandling af bildata, som er nødvendig for at muliggøre bilfjernbetjeningsfunktioner, som er til rådighed i Polestar-appen, og for at aktivere Polestar-apps i bilen såsom appsene Range, Performance og Air Quality. Læs mere.

 4. 4.

  Kontakter med dig: behandlingsaktiviteter, som er nødvendige for bilrelateret kundepleje. Læs mere.

 5. 5.

  Udvikling af forretning, produkter og tjenester: behandlingsaktiviteter, som er nødvendige for vores kontinuerlige arbejde med at udvikle vores forretning, systemer, produkter og tjenester. Læs mere.

 6. 6.

  Retlige forpligtelser og frivillige tiltag og i tilfælde af krav, tvister, tilsyn osv., behandlingsaktiviteter, som er nødvendige for emissionsrapportering, overvågning af cybersikkerhedstrusler, administration af produktproducentansvar såsom tilbagekaldelser, reklamationer, garantier, tilbagetrækning af køb og andre klager, anmodninger vedrørende registreredes rettigheder, brud på persondatasikkerheden og tilsyn, tvister, bogføring, overførsel af oplysninger i tilfælde af sammenslutning og opkøb samt deling af personoplysninger med myndigheder. Læs mere.

3. Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Vi indsamler primært dine personoplysninger direkte fra din bil, men i nogle tilfælde indsamler vi også personoplysninger fra andre kilder, navnlig når:  

 • der udføres service på din bil: vi indsamler information om service udført på din bil hos et Polestar service point.

 • du er i kontakt med vores kundeservice (f.eks. kundepleje, kundesupport): vi modtager eksempelvis information i tilfælde af en anmodning om vejhjælp.

 • vi modtager en anmodning på dine vegne fra et af Polestars associerede selskaber.

 • vi skal tjekke den registrerede ejer hos myndighederne (bilist- og motorregisteret) i tilfælde af tilbagekaldelser: vi indhenter dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse fra myndighederne. 

 • vi modtager en anmodning om ændring af ejerskabet fra den registrerede ejer af bilen: vi indhenter den nye ejers e-mailadresse fra den registrerede ejer.

4. Videregivelse af dine personoplysninger

4.1 Hvordan vi deler dine personoplysninger og med hvem

For at levere vores produkter og tjenester til dig samt overholde love og bestemmelser er vi nødt til at dele dine personoplysninger med andre, inklusive andre selskaber inden for Polestar Group og tredjeparter, som assisterer os i forskellige dele af vores forretningsvirksomhed og hjælper os med at levere vores produkter og tjenester. Kategorierne for modtagere er angivet nedenfor.

 • Polestars associerede selskaber;

 • Polestar-tjenesteudbydere: vi kan anvende andre udbydere til at hjælpe os med at levere tjenesterne (f.eks. IT-tjenesteudbydere ansvarlige for driftsvedligeholdelse og teknisk support af vores IT-løsninger; mail- og beskedtjenester; banker og udbydere af betalingstjenester; udbydere af analysetjenester). De vil have adgang til dine oplysninger, som det med rimelighed anses for påkrævet for at udføre disse opgaver på vores vegne, og er forpligtet til ikke at videregive eller anvende dem til andre formål;

 • Andres tjenester: du forbinder muligvis din bil med andres tjenester, f.eks. udbydere af bilapps eller mobilapps og sociale medier;

 • Myndigheder: vi kan være nødt til at dele dine oplysninger, når vi mener, at det er påkrævet ved lov eller for at hjælpe med at beskytte dine, vores eller andres rettigheder og sikkerhed. Fra tid til anden modtager vi anmodninger fra retshåndhævende myndigheder (f.eks. politi, toldmyndigheder) om at stille forskellige typer data relateret til Polestar-biler til rådighed;

 • Forretningspartnere, f.eks. Volvo Car Corporation, værksteder og service points, finansierings- og leasingselskaber, forsikringsselskaber, bilopladningstjenester, juridiske rådgivere, reklamebureauer/-selskaber og markedsundersøgelsesselskaber, og;

 • Udbydere af platforme til sociale medier.

4.2 Behandling af dine personoplysninger uden for EU/EØS

Vi bestræber os på at behandle dine personoplysninger inden for EU/EØS. I nogle situationer sker der dog overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, fx når vi deler dine oplysninger med en samarbejdspartner eller underleverandør, der driver virksomhed uden for EU/EØS.  

Vi overfører personoplysninger til følgende lande uden for EU/EØS: USA og UK. 

Vi sikrer altid, at der gælder det samme høje beskyttelsesniveau for dine personoplysninger som i henhold til databeskyttelsesforordningen, også selv om oplysningerne overføres til lande uden for EU/EØS. For så vidt angår UK har EU-Kommissionen truffet beslutning om, at beskyttelsesniveauet i UK er tilstrækkeligt (databeskyttelsesforordningens art. 45), men i forhold til overførsler til USA har vi indgået EU-modelbestemmelser med alle relevante tredjeparter (databeskyttelsesforordningens art. 46). Herudover træffer vi yderligere tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, når dette er nødvendigt, såsom kryptering (TLS) og pseudonymisering. 

5. Dine rettigheder

Nedenfor følger en liste over dine rettigheder vedrørende vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du udfylde denne webformular eller kontakte os på anden måde. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod eller klage over vores behandling af dine personoplysninger, bedes du henvende dig til os, og vi vil i så fald forsøge at hjælpe. Du har altid ret til at indgive klage til tilsynsmyndigheden i det land, hvor du bor eller arbejder, eller hvor du mener, at der har fundet en overtrædelse af dine rettigheder sted. I Danmark er tilsynsmyndigheden Datatilsynet, og i Sverige er det Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

5.1 Ret til oplysning og til at modtage kopi af dine personoplysninger

Du har ret til at få oplyst, om vi behandler personoplysninger om dig. Hvis dette er tilfældet, har du endvidere ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig og hvorfor. Du har desuden ret til at modtage kopi af alle personoplysninger, vi har om dig. 

Hvis din henvendelse drejer sig om konkrete oplysninger, bedes du venligst anføre dette. Du kan eksempelvis anføre, at du er interesseret i en bestemt type oplysninger, såsom hvilke specifikke kontaktoplysninger vi har om dig, eller at du ønsker oplysninger fra en bestemt periode. 

5.2 Ret til at få urigtige eller forældede personoplysninger berigtiget, opdateret eller fuldstændiggjort

Hvis de personoplysninger, vi har om dig, ikke er korrekte, har du ret til at få dem berigtiget. Du har endvidere ret til at få ufuldstændige oplysninger suppleret med de yderligere oplysninger, som måtte være nødvendige for, at oplysningerne er korrekte. 

Når vi har berigtiget eller suppleret dine personoplysninger, meddeler vi eventuelle parter, som vi har delt dine oplysninger med, at vi har opdateret oplysningerne – medmindre dette er umuligt eller urimeligt byrdefuldt. Hvis du anmoder os om dette, oplyser vi dig naturligvis også om, hvem vi har delt dine oplysninger med. 

Hvis du anmoder om berigtigelse af oplysninger, har du også ret til at anmode os om at begrænse behandlingen i den periode, hvor vi undersøger forholdet.  

5.3 Ret til at få personoplysninger slettet

Du har i nogle tilfælde ret til at få dine oplysninger slettet, nemlig hvis: 

 1. 1.

  oplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, som vi har indsamlet dem til, 

 2. 2.

  du trækker dit samtykke tilbage, forudsat at der ikke findes et andet behandlingsgrundlag for vores behandling, 

 3. 3.

  oplysningerne benyttes til direct marketing, og du afmelder sådanne meddelelser, 

 4. 4.

  du modsætter dig behandlingen, og behandlingsgrundlaget er vores legitime interesser, forudsat at vi ikke kan påvise, at der er tungtvejende årsager til behandlingen, som går forud for dine interesser og rettigheder, 

 5. 5.

  der er sket ulovlig behandling af personoplysningerne, eller 

 6. 6.

  det er nødvendigt at slette oplysningerne for at opfylde en retlig forpligtelse. 

Hvis vi sletter dine personoplysninger efter din henvendelse, meddeler vi også eventuelle parter, som vi har delt dine oplysninger med, at vi har slettet oplysningerne – medmindre dette er umuligt eller urimeligt byrdefuldt. Hvis du anmoder os om dette, oplyser vi dig også om, hvem vi har delt dine oplysninger med.  

5.4 Indsigelse mod behandlingen

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvor behandlingsgrundlaget er vores legitime interesser. Hvis du gør indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger på dette grundlag, vurderer vi afhængigt af din situation, om vores interesse i behandlingen går forud for din interesse i, at personoplysningerne ikke behandles til det pågældende formål. Hvis vi ikke kan påvise, at vi har tungtvejende årsager til behandlingen, som går forud for dine interesser, ophører vi med at benytte de personoplysninger, som din indsigelse angår – forudsat at vi ikke har brug for oplysningerne for, at et retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares. Hvis du gør indsigelse mod vores behandling, har du også ret til at anmode os om at begrænse behandlingen i den periode, hvor vi undersøger forholdet.  

Du kan altid gøre indsigelse mod og fravælge at modtage direct marketing.  

5.5 Ret til at trække samtykke tilbage

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til en konkret behandling tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har dette ingen betydning for den behandling, der allerede har fundet sted.  

5.6 Ret til at anmode om begrænsning af behandling

Begrænsning betyder, at oplysningerne mærkes, så de kun kan bruges til visse begrænsede formål. Retten til at begrænse behandlingen gælder: 

 1. 1.

  når du mener, at personoplysningerne er urigtige/forkerte, og hvis du har anmodet om berigtigelse. I så fald kan du også anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine oplysninger, mens vi undersøger, om oplysningerne er korrekte. 

 2. 2.

  hvis behandlingen er ulovlig, men du ikke ønsker at få personoplysningerne slettet. 

 3. 3.

  når vi ikke længere har brug for oplysningerne til de formål, som vi har indsamlet dem til, men du har brug for dem for, at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares af dig. 

 4. 4.

  hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. I så fald kan du anmode os om at begrænse behandlingen, mens vi undersøger, om vores interesse i at behandle oplysningerne går forud for dine interesser. 

Selv om du har anmodet os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, har vi ret til at opbevare dem – forudsat at vi har indhentet samtykke fra dig – for at kunne gøre retskrav gældende, forsvare os mod retskrav eller beskytte andres rettigheder. Vi kan også behandle oplysningerne, hvis dette tjener en vigtig samfundsmæssig interesse. 

Når begrænsningen ophører, oplyser vi dig om dette. 

Hvis vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger, meddeler vi også eventuelle parter, som vi har delt dine oplysninger med, at vi har begrænset behandlingen af oplysningerne – medmindre dette er umuligt eller urimeligt byrdefuldt. Hvis du anmoder os om dette, oplyser vi dig også om, hvem vi har delt dine oplysninger med. 

5.7 Ret til dataportabilitet

Hvis behandlingsgrundlaget er dit samtykke eller en aftale indgået mellem os, har du ret til at modtage personoplysninger om dig, som du selv har givet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og videregive dem til en anden dataansvarlig ("dataportabilitet"). 

6. Kontakter

Polestar Performance AB er det primære kontaktpunkt for registrerede, der ønsker at gøre brug af deres rettigheder, og hovedansvarlig for at informere registrerede for så vidt angår behandling af personoplysninger, hvor den dataansvarlige er et selskab i Polestar-koncernen. Du har naturligvis ret til at udøve dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen i forhold til og over for alle de dataansvarlige, der er nævnt i denne politik. 

Den enkelte dataansvarliges identitet og kontaktoplysninger fremgår nedenfor. 

Polestar Performance AB er et svensk selskab, reg.nr. 556653-3096, med følgende postadresse: Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige, og følgende besøgsadresse: Polestar HQ, Assar Gabrielssons Väg 9, 418 78 Göteborg, Sverige.  

Polestar Automotive Denmark ApS er et dansk selskab, CVR-nr. 42092533, med følgende adresse: c/o Volvo Car Denmark A/S, Vandtårnsvej 62, 1, 2860 Søborg. Polestar Automotive Denmark ApS er – som et af de fælles dataansvarlige selskaber – generelt ansvarlig for markedsføring, salg og kunderelationer samt markedsspecifikke serviceydelser på sit marked. 

Polestar har udpeget en databeskyttelsesrådgiver for Polestar-koncernen, som kan kontaktes pr. e-mail eller brev som angivet nedenfor: 

 • Pr. e-mail: dpo@polestar.com 

 • Pr. brev: Polestar Performance AB, Att.: Databeskyttelsesrådgiveren, 405 31 Göteborg, Sverige 

Prominate Ltd., er et engelsk selskab, reg. nr. 07795532, med følgende adresse: 21 Lombard Street, London, ECV3 9AH, United Kingdom. 

7. Ændringer af denne privatlivspolitik

Vi forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik fra tid til anden. Vi vil informere dig om eventuelle ændringer ved at offentliggøre den opdaterede privatlivspolitik på vores hjemmeside (inklusive tydeliggørelse af opdateringer). Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores privatlivspolitik, sender vi dig en underretning via e-mail. Vi opfordrer dig til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om privatlivspolitikken eller om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.