Jura

Etiske regler

Polestar agerer ud fra de højeste standarder for etik og integritet for at sikre, at vi bevarer den tillid, som vises os af vores kunder, kolleger, interessenter og de samfund, vi opererer i.

Ansvarlig forretningsdrift

 1. 01

  Integritet og ansvarlighed

  Disse to grundlæggende værdier udgør det moralske kompas for alle Polestars medarbejdere. Vi agerer altid med integritet, under overholdelse af loven, og følger høje etiske standarder.

 2. 02

  Vi vil forbedre det samfund, vi lever i

  Vi arbejder altid for at sikre, at vores handlinger er bæredygtige og etiske, vi respekterer menneskerettigheder og understøtter miljøbevarelse.

 3. 03

  Etiske forretningsmetoder

  Vores forretningsrelationer skal være baseret på tillid, gennemsigtighed, ærlighed og ansvarlighed. Vi understøtter fri og fair konkurrence og tillader ikke korruption eller bestikkelse.

Dokumenter vedrørende etiske regler

Vores adfærdskodeks er beregnet til at inspirere og vejlede os i vores daglige aktiviteter og handlinger. Det fastlægger de forpligtelser og principper, som gælder for Polestar-koncernen.

Download

Vores Adfærdskodeks for samarbejdspartnere fastlægger de forretningsstandarder, som vores partnere skal følge.

Download

Vores Erklæring om moderne slaveri fastlægger de skridt, Polestar tager for at tackle moderne slaveri og menneskehandel i vores forsyningskæder.

Download

Vores holdning til konfliktmineraler adresserer udfordringerne forbundet med udvindingen, fremstillingen og brugen af dem, og fastlægger, hvordan Polestar arbejder for at håndtere risici for konfliktmineraler i vores globale forsyningskæder.

Download

Polestars CMR og vores årlige mineralkampagne om 3TG-mineralerne - tin, tantal, wolfram og guld - skal bidrage til at formidle information gennem forsyningskæden om mineralers oprindelseslande, og de smelterier og raffinaderier, der anvendes. Due diligence-processen identificerer og promoverer smelterier, som er blevet valideret til at leve op til Responsible Minerals Assurance-programmet (RMAP) og har til formål at dæmme op for handel, der risikerer at blive brugt til at finansiere væbnet konflikt eller føre til tvangsarbejde i minerne.

Download

Indberetning af bekymringer

Polestar har indført en indberetningskanal ved navn SpeakUp for at hjælpe både interne og eksterne personer (såsom samarbejdspartnere, kunder og andre tredjeparter, som interagerer med Polestar) med at indberette alvorlige regelovertrædelser. Anonyme indberetninger er mulige, hvor det er tilladt i henhold til lokale love.

Indberet en bekymring

Det er også muligt at foretage en indberetning ved at ringe til et telefonnummer fra nedenstående telefonliste eller ved at anvende en mobilapp ("SpeakUp" fra People Intouch fås til iOS og Android). Hvis du ringer eller anvender mobilappen, skal du bruge organisationskode 105577 for at indberette en bekymring til Polestar.

Download telefonliste

Indberet en bekymring