• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Temperatuurbewaking van de laadkabel

Om ervoor te zorgen dat de accu steeds veilig kan worden opgeladen1, zijn de regeleenheid van de laadkabel en de stekker voorzien van ingebouwde controlefuncties voor de temperatuur.

De temperatuurcontrole vindt voor een deel in de regeleenheid plaats en voor een deel in de stekker.

Controlefunctie in regeleenheid

Ter bescherming van de elektronica wordt de oplading onderbroken, als de temperatuur in de regeleenheid te hoog oploopt. Dit kan bijv. gebeuren, als de buitentemperatuur hoog is en/of de regeleenheid zich in de felle zon bevindt.

Controlefunctie in stekker

Als de temperatuur van de stroombron waarop de laadkabel is aangesloten te hoog oploopt, wordt de laadstroom verlaagd. Als de temperatuur een kritische grens overschrijdt, wordt de oplading volledig onderbroken.

 Belangrijk

Als de temperatuurbewaking herhaalde malen de laadstroom verlaagt en de oplading werd afgebroken, dient u de oorzaak van de oververhitting op te sporen en weg te nemen.

 Belangrijk

Stel de regeleenheid en de bijbehorende stekker niet bloot aan direct zonlicht. De beveiliging tegen oververhitting van de stekker kan anders de oplading van de hoogvoltaccu begrenzen of beëindigen.

 Belangrijk

Als het laden vaak onbedoeld wordt beëindigd, moeten de laadkabel en het laadsysteem van de auto door een opgeleide en gekwalificeerde Polestar-servicemonteur worden gecontroleerd. Het stopcontact moet ook worden gecontroleerd door een erkende elektricien.
  1. 1 Heeft betrekking op laden met een mode 2-laadkabel.