• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Algemeen over laadkabels

Bij AC-laden wordt een mode 3-laadkabel gebruikt. Sommige laadstations hebben een vaste laadkabel terwijl u bij andere de eigen kabel van de auto moet aansluiten.

 N.b.

De informatie in dit gedeelte betreft mode 3 AC-laden waarbij een laadstation/laadbox vast is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Er is ook een vastgemonteerde laadkabel of u gebruikt uw eigen laadkabel.

 Belangrijk

De laadkabel wordt gebruikt voor het laden van de hoogvoltaccu van de auto. De laadkabel voldoet aan de veiligheidsnormen van Polestar. Gebruik een door Polestar aanbevolen laadkabel waarbij de functionaliteit en veiligheid gewaarborgd zijn. Polestar is niet aansprakelijk voor de veiligheid of eventuele schade veroorzaakt door een niet door Polestar aanbevolen laadkabel.

 Waarschuwing

Gebruik alleen de laadkabel die bij de auto werd geleverd of een door Polestar geadviseerde vervangende kabel.

Laden met een vaste laadkabel conform mode 31

Op bepaalde locaties zit de laadkabel vast in een laadstation dat op het stroomnet is aangesloten. Gebruik daarom de laadkabel van het laadstation en volg de instructies op het laadstation.

Specificaties, laadkabel
Omgevingstemperatuur

32 °C tot 50 °C(–25 °F tot 122 °F)

 Waarschuwing

  • Houd kinderen in de gaten die in de buurt van een aangesloten laadkabel komen.
  • Er loopt een hoge spanning door de laadkabel. Blootstelling aan een hoge spanning kan ernstig letsel met mogelijk dodelijke afloop veroorzaken.
  • Gebruik de laadkabel niet als deze op enigerlei wijze is beschadigd. Laat de reparatie van een beschadigde of defecte laadkabel over aan een erkende werkplaats. Neem voor meer informatie contact op met Polestar Customer Support.
  • Plaats de laadkabel altijd zodanig dat er niet overheen wordt gereden, op wordt gestapt, over wordt gestruikeld of de kabel op een andere manier beschadigd raakt of letsel veroorzaakt.
  • Gebruik tussen laadkabel en stopcontact niet één of meer adapters.
  • Sluit geen adapters aan tussen de laadkabel en auto.

Zie ook de voorschriften van de fabrikant voor het gebruik van de laadkabel en de onderdelen daarvan.

 Belangrijk

Onderbreek altijd eerst het opladen voordat u de laadkabel loskoppelt van de laadaansluiting van de auto en daarna van het laadstation.

 Belangrijk

Maak de laadkabel schoon met een schone doek die vochtig is gemaakt met water óf met een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen chemicaliën of oplosmiddelen.

 Waarschuwing

Giet geen water over de laadkabel en de bijbehorende onderdelen en dompel deze evenmin onder.
  1. 1 Europese standaard – EN 61851-1.