• Handleiding
 • Videogalerij
 • Software-updates

Hulp bij een dreigende botsing1

Hulp bij een dreigende botsing2 kan u helpen bij het vermijden van een botsing via waarschuwing, automatisch remmen en stuurhulp.
PS2-2007-City Safety audio-visual warning and radar sensor
Functie-overzicht
 1. PS-Icon circle 1Geluidssignaal bij gevaar voor botsing
 2. PS-Icon circle 2Waarschuwingssymbool bij gevaar voor een botsing
 3. PS-Icon circle 3Afstandsmeting met camera-eenheid en radareenheid

U en eventuele passagiers zullen normaal alleen merken dat de functie actief is wanneer een botsing dreigt.

kan u helpen een botsing te voorkomen tijdens filerijden en dergelijke, waarbij plotselinge wijzigingen in het verkeer vóór u gekoppeld aan onoplettendheid tot bijna-ongelukken kunnen leiden. De functie start dan een korte, krachtige remmanoeuvre en zorgt er normaliter voor dat u net achter uw voorligger tot stilstand komt.

De functie kan niet worden uitgeschakeld, maar is altijd geactiveerd. De gevoeligheid voor het systeem kan echter wel worden gekozen.

Deelfuncties

Hulp bij een dreigende botsing kan waar nodig deze onderdelen uitvoeren:
 • Collision Warning
 • Remhulp
 • Automatisch remmen
 • Stuurhulp

Stap 1 – Collision Warning

Bij een dreigende botsing met een voetganger, fietser, groter dier of een voertuig wordt uw aandacht getrokken met licht- en geluidssignalen en rempedaaltrillingen. Bij lagere snelheden, krachtig afremmen door de bestuurder of het geven van gas worden geen rempedaaltrillingen verstrekt omdat de intensiteit van de rempedaaltrilling afhankelijk is van de rijsnelheid.

Stap 2 – Remhulp

Bij remhulp wordt het remmen door de bestuurder versterkt als het systeem ervan uitgaat dat de remmanoeuvre alleen niet voldoende is om een botsing te voorkomen.

Stap 3 – Automatisch remmen

Als u niet aan een uitwijkmanoeuvre bent begonnen en er een aanrijding dreigt, wordt er automatisch geremd, ongeacht of u zelf remt of niet. De auto wordt daarbij maximaal afgeremd om de botssnelheid te beperken of zoveel als nodig is om een aanrijding te voorkomen.

Bij activering van de automatische remfunctie worden mogelijk ook de gordelspanners geactiveerd.

Het systeem is erop gebouwd om zo laat mogelijk geactiveerd te worden om onnodige ingrepen te voorkomen. Automatisch remmen gebeurt pas na of in combinatie met Collision Warning.

Wanneer automatisch remmen een botsing met een stilstaand obstakel heeft voorkomen, blijft de auto stilstaan totdat u bepaalde actie onderneemt. Als de auto wordt afgeremd wegens een langzamer rijdende voorligger, wordt uw snelheid afgestemd op die van de voorligger.

U kunt een remingreep altijd afbreken hard op het gaspedaal te trappen.

Als de functie wordt geactiveerd en remt, gaan de remlichten branden. Het bestuurdersdisplay toont een melding dat de functie actief is of is geweest.

 Waarschuwing

Pas uw rijstijl niet aan op grond van de functie en ga er niet blindelings van uit dat de functie voor u remt.

Stuurhulp

De functie kan het risico helpen beperken dat de auto onbedoeld de eigen rijbaan verlaat of in botsing komt met een ander voertuig of een obstakel door de auto actief terug de eigen rijbaan in te sturen of een uitwijkmanoeuvre te beginnen. Stuurhulp komt niet in een bepaalde volgorde, maar kan ongeacht de overige onderdelen plaatsvinden.

Na een automatische ingreep verschijnt op het bestuurdersdisplay een melding dat een dergelijke ingreep heeft plaatsgevonden.

 N.b.

Het is altijd aan u als bestuurder om de mate van stuurhulp te bepalen – de auto kan het commando nooit overnemen.

 Waarschuwing

 • De functie is een systeem voor aanvullende rijhulp om de bestuurder te ontlasten en de rijveiligheid te verhogen, maar het systeem werkt niet in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden.
 • U wordt geadviseerd om alle paragrafen over het systeem in de Handleiding door te nemen en bijvoorbeeld te lezen over de beperkingen die u moet kennen voordat u het systeem gebruikt.
 • De rijhulpsystemen ontslaan u niet van de plicht om alert en adequaat te reageren, zodat u de auto altijd op een veilige manier moet blijven besturen, met inachtneming van een passende snelheid en geschikte afstand tot andere weggebruikers en met respect voor de geldende verkeersregels en -bepalingen.
 1. 1 De functie is niet op alle markten beschikbaar.
 2. 2 Collision Avoidance