• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Symbolen op de accu's

Op de accu's zitten symbolen die informatie verstrekken en waarschuwen.
PS-1926-Use protective googles symbolDraag een veiligheidsbril
PS-1926-See user manual symbolZie voor meer informatie de Handleiding die bij de auto hoort
PS-1926-Keep away from children symbolBewaar accu's buiten het bereik van kinderen
PS-1926-Contains corrosive acid symbolDe accu bevat een bijtend zuur
PS-1926-No open flames symbolVermijd vonken en open vuur
PS-1926-Risk of explosion symbolExplosiegevaar
PS-1926-Recycle properly symbolBestemd voor inzameling