• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Handleiding

Connected Safety

Connected Safety

Connected Safety wisselt gegevens uit tussen uw auto en andere voertuigen via internet. Het systeem dient u om u te wijzen op een eventuele gevaarlijke verkeerssituatie later op de actuele weg.

Connected Safety activeren of deactiveren

Connected Safety kan alleen informatie over de wegomstandigheden delen met andere weggebruikers, als de functie is geactiveerd. Wie dergelijke informatie niet wenst te delen kan de functie deactiveren.

Beperkingen van Connected Safety

Alle voertuigen in een bepaald gebied krijgen niet altijd alle informatie over voertuigen met ingeschakelde alarmlichten of voertuigen die gladheid hebben gedetecteerd.