• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Handleiding

Cross Traffic Alert

Cross Traffic Alert

Cross Traffic Alert (CTA) is een hulpmiddel bij BLIS om u te waarschuwen voor kruisend verkeer, als u achteruitrijdt met de auto. De deelfunctie Auto Brake kan de bestuurder helpen om de auto te stoppen als er een aanrijding dreigt.

Cross Traffic Alert activeren of deactiveren

U kunt ervoor kiezen om de waarschuwing in de functie Cross Traffic Alert (CTA) uit te schakelen.

Meldingen voor Cross Traffic Alert

Op het bestuurdersdisplay kunnen enkele meldingen verschijnen ten aanzien van Cross Traffic Alert (CTA). Hier volgen enkele voorbeelden.

Beperkingen van Cross Traffic Alert

De functie Cross Traffic Alert (CTA) met Auto Brake kent mogelijk beperkingen in bepaalde situaties. Remingrepen zijn actief bij snelheden lager dan 15 km/h.