• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Handleiding

Road Sign Information

Verkeersbordinformatie

De verkeersbordinformatie (RSI) kan u attenderen op snelheidsspecifieke verkeersborden en bepaalde verbodsborden.

Verkeersbordinformatie en Sensus Navigation

De functie verkeersbordinformatie (RSI) kan snelheidsgerelateerde informatie ontvangen vanuit Sensus Navigation.

Verkeersbordinformatie activeren of deactiveren

De verkeersbordinformatie (RSI) is optioneel – u kunt zelf kiezen of de functie geactiveerd of gedeactiveerd moet zijn.

Beperkingen van verkeersbordinformatie

De verkeersbordinformatie (RSI) kent mogelijk beperkingen in bepaalde situaties.

Waarschuwing voor snelheidsbeperkingen en flitspalen van verkeersbordinformatie

Er zijn deelfuncties voor de verkeersbordinformatie (RSI) die u kunnen waarschuwing voor overtreding van de maximumsnelheid of flitspalen.

Waarschuwingen van de verkeersbordinformatie activeren of deactiveren

De deelfunctie Waarschuwing max. snelheid voor de verkeersbordinformatie (RSI) is optioneel – u kunt zelf kiezen of de deelfunctie geactiveerd of gedeactiveerd moet zijn.

Displayweergave voor verkeersbordinformatie

De verkeersbordinformatie (RSI) toont verkeersborden op verschillende manieren, afhankelijk van het bord en de situatie.