• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Sikringer og sikringsbokse

Bilens elektriske system og mange af dens komponenter er beskyttet mod kortslutning eller overbelastning med et antal sikringer.

 Advarsel

Brug aldrig et fremmedlegeme eller en sikring med højere amperetal end specificeret til at erstatte en sikring. Det kan forårsage betydelige skader på elsystemet og muligvis føre til brand.

 Advarsel

De orangefarvede kabler må kun håndteres af kvalificeret personale.

 Advarsel

En række komponenter i bilen arbejder med højspænding, som kan være farlig ved forkerte indgreb.

Rør ikke ved noget, der ikke er klart beskrevet i bilens instruktionsbog.

Hvis en elektrisk komponent eller funktion ikke fungerer, kan det skyldes, at dens sikring har været overbelastet. Hvis den samme sikring skal skiftes gentagne gange, er der sandsynligvis en fejl i en komponent. Det anbefales da at kontakte Polestar Customer Support.

Placering af elcentraler

PS2-2007-Fuse boxes location LHD
  1. PS-Icon circle 1Under motorhjelmen
  2. PS-Icon circle 2Under handskerummet