• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Dimensionsbetegnelse for dæk

Betegnelser for dækkenes dimension, belastningstal og hastighedsklasse.

Bilen er typegodkendt med visse kombinationer af fælge og dæk.

Dimensionsmærkning

Alle dæk har en dimensionsbetegnelse, f.eks.: 245/45 R19 98 W

245Dækkets bredde (mm)
45Forholdet mellem dæksidens højde og dækkets bredde (%)
RRadialdæk
19Fælgdiameter i eng. tommer
98Kodecifre for maksimalt tilladt dækbelastning, belastningstal (LI)
WKodebetegnelse for maksimalt tilladt hastighed, hastighedsklasse (SS). (I dette tilfælde 270 km/t (168 mph).)

Belastningstal

Hvert dæk har en bestemt evne til at bære last, et belastningstal (LI).

Hastighedsklasse

Hvert dæk kan modstå en bestemt maksimal hastighed. Dækkenes hastighedsklasse, SS (Speed Symbol), skal mindst svare til bilens topfart. Nedenstående tabel viser den maksimalt tilladte hastighed, der gælder for den respektive hastighedsklasse (SS). Den eneste undtagelse fra disse bestemmelser er vinterdæk1, hvor der må anvendes en lavere hastighedsklasse. Hvis et sådant dæk vælges, må bilen ikke køres med en hastighed, der overstiger den, som dækket er klassificeret til. F.eks. må klasse Q køres ved højst 160 km/t (100 mph). Føret og gældende færdselsregler afgør, hvor hurtigt bilen kan køres, ikke dækkenes hastighedsklasse.

 Note

Det er den maksimalt tilladte hastighed, der er angivet i tabellen.
Q160 km/t (100 mph) (forekommer kun på vinterdæk)
T190 km/t (118 mph)
H210 km/t (130 mph)
V240 km/t (149 mph)
W270 km/t (168 mph)
Y300 km/t (186 mph)

 Advarsel

Lavest tilladte belastningsindeks (LI) og hastighedsklasse (SS) for dækkene for den respektive elmotorvariant fremgår af specifikationerne. Hvis der bruges et dæk med for lavt belastningsindeks eller hastighedsklasse, kan det blive overophedet og beskadiges.
  1. 1 Dæk både med og uden pigge.