• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Regulere blæserniveau for forsæde

Blæseren kan indstilles på flere forskellige automatisk regulerede niveauer for forsædet.
Åbn klimavisningen på midterdisplayet ved at swipe opad på hjemvisningen.
Tryk på det ønskede blæserniveau; OFF, 1-5 eller MAX.
Blæserniveauet ændres, og det valgte niveau lyser.

 Vigtigt

Hvis blæseren er helt slukket, kobles aircondition ikke til, hvilket giver risiko for, at der dannes dug på indersiden af ruderne.

 Note

Klimaanlægget tilpasser automatisk luftstrømmen baseret på behovet inden for det valgte blæserniveau, hvilket betyder, at blæserhastigheden kan ændres, selvom blæserniveauet er det samme.