• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Specifikationer for airconditionanlæg

I luftkonditioneringssystemet anvendes et kølemiddel uden freon (R1234yf) samt kompressorolie. Oplysninger om kølemidlet findes på en mærkat, der er placeret på motorhjelmens underside.

Mærkat

Mærkat for R1234yf

PS2-2007-Decal air conditioning R1234yf

Symbolforklaring mærkat R1234yf

SymbolBetydning
PS-1926-Symbol caution
Forsigtig
PS-1926-Symbol A/C-system
Mobilt airconditionsystem (MAC)
PS-1926-Symbol lubricant type A/C-system
Smøremiddeltype
PS-1926-Symbol technician type A/C-system
Servicering af det mobile airconditionanlæg (MAC) skal udføres af en behørigt uddannet og certificeret tekniker
PS-1926-Symbol flammable refrigerant
Brændbart kølemiddel

Kølemiddel R1234yf

Kølemiddelmængden er trykt på mærkaten, som er placeret på undersiden af motorhjelmen.

PS2-2007-Refrigerant weight R1234yf
  1. PS-Icon circle 1Kølemiddelmængde.

 Advarsel

I airconditionanlægget er der kølemiddel R1234yf under tryk. I overensstemmelse med SAE J2845 (Technician Training for Safe Service and Containment of Refrigerants Used in Mobile A/C System) må service og reparation af kølemiddelsystemet kun udføres af uddannede og certificerede teknikere for at sikre systemets sikkerhed.

Kompressorolie

KapacitetForeskreven kvalitet

110 ml (3,72 fl. oz.)1

260 ml (9,15 fl. oz.)2

POE V68

Fordamper

 Vigtigt

Luftkonditioneringssystemets fordamper må aldrig repareres eller udskiftes med en tidligere anvendt fordamper. En ny fordamper skal være certificeret og mærket i overensstemmelse med SAE J2842.
  1. 1 Gælder for biler uden varmepumpe.
  2. 2 Gælder for biler med varmepumpe.

Relaterede artikler