• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Udskiftning af sikring

Sikringer, som er gået, skal skiftes for at genoprette funktionen af de komponenter, de beskytter.
Se på sikringsoversigten for at finde sikringen.
Træk sikringen ud, og se fra siden, om den bøjede tråd er brændt over.
I givet fald skal der skiftes til en ny sikring af samme type, farve og amperetal.

 Advarsel

Vær forsigtig, når du skifter sikringer.

 Advarsel

Brug aldrig et fremmedlegeme eller en sikring med højere amperetal end specificeret til at erstatte en sikring. Det kan forårsage betydelige skader på elsystemet og muligvis føre til brand.

 Advarsel

Kontakt Polestar Customer Support for de sikringer, som ikke beskrives i instruktionsbogen. Hvis udskiftning af sikring udføres forkert, kan det elektriske anlæg lide alvorlig skade.