• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Udskiftning af batteri i nøgle

Batteriet i nøglen skal udskiftes, når det er afladet.

 Note

Alle batterier har en begrænset levetid og skal til sidst udskiftes. Batteriets levetid varierer afhængigt af, hvor ofte køretøjet/fjernbetjeningen bruges.
PS2-20w07-Key not found symbol
Batteriet til nøglen skal udskiftes, hvis
  • informationssymbolet tændes, og meddelelsen Lavt batteri i bilnøgle Se instruktionsbog vises på førerdisplayet
  • hvis låsen gentagne gange ikke reagerer på signaler fra nøglen inden for 20 meter (65 fod) fra bilen.

 Note

Forsøg altid at gå tættere på bilen, og prøv igen for at låse op.

Batteriet i den knapløse nøgle (Key Tag) kan ikke udskiftes - kontakt Polestar Customer Support.

 Vigtigt

Kontakt Polestar Customer Support ved forbrugt (Key Tag). Nøglen skal slettes fra bilen, idet den fortsat kan anvendes ved backupstart.

Åbne nøglen og skifte batteri

PS-2007-Change battery in key - number 1
PS-Icon grey square 1

PS-Icon arrow 1 Hold nøglen med forsiden synlig, og Polestars logo vendt lige - skyd knappen ved nøgleringen mod højre. Skyd forsidens dæksel et par millimeter opad.

PS-Icon arrow 2 Dækslet løsnes og kan løftes af fjernbetjeningen.

PS-2007-Change battery in key - number 2
PS-Icon grey square 2

PS-Icon arrow 1 Drej nøglen, før knappen til siden, og skyd baksidens dæksel nogle millimeter opad.

PS-Icon arrow 2 Dækslet løsnes og kan løftes af fjernbetjeningen.

PS-2007-Change battery in key - number 3
PS-Icon grey square 3

Brug f.eks. en skruetrækker til at dreje batteridækslet mod uret, så markeringerne mødes ved teksten OPEN.

Løft forsigtigt batteridækslet ved at trykke fx en negl ned i fordybningen.

Lirk derefter batteridækslet opad.

PS-2007-Change battery in key - remove battery
PS-Icon grey square 4

Batteriets (+) -side ligger opad. Lirk derefter forsigtigt batteriet løs som vist på illustrationen.

 Vigtigt

Undgå at berøre nye batterier og deres kontaktflader med fingrene, da det forringer deres funktion.
PS-2007-Key insert new battery
PS-Icon grey square 5

Indsæt et nyt batteri med (+) siden opad. Undgå at berøre nøglens batterikontakter med fingrene.

PS-Icon arrow 1 Placer batteriet med kanten ned mod holderen. Skyd derefter batteriet fremad, så det låses fast under de to plastspærrer.

PS-Icon arrow 2 Tryk derefter batteriet nedad, så det låses fast under den øverste sorte plastspærre.

 Note

Brug batterier med betegnelsen CR2032, 3 V.

 Note

Polestar anbefaler, at batterier der skal anvendes i nøglen, opfylder UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. For at skifte fabriksmonterede batterier, kontakt Polestar Customer Support.
PS-2007-Change battery in key - number 6
PS-Icon grey square 6

Sæt batteridækslet på igen, og drej dets markering med uret til teksten CLOSE.

PS-2007-Change battery in key - number 7
PS-Icon grey square 7

PS-Icon arrow 1 Sæt bagsidens dæksel på igen, og tryk det nedad, indtil der høres et klik.

PS-Icon arrow 2 Skyd derefter dækslet tilbage igen.

Et yderligere klik angiver, at dækslet sidder fast i den korrekte position.
PS-2007-Change battery in key - number 8
PS-Icon grey square 8

PS-Icon arrow 1 Drej nøglen, og sæt forsidens dæksel på plads igen ved at trykke det nedad, indtil der høres et klik.

PS-Icon arrow 2 Skyd derefter dækslet tilbage igen.

Et yderligere klik angiver, at dækslet sidder fast.

 Advarsel

Kontrollér, at batteriet er placeret rigtigt med korrekt polaritet. Hvis nøglen ikke skal anvendes i længere tid, tag batteriet ud for at undgå batterilækage og skader. Batterier, der er blevet beskadiget eller lækker, kan forårsage ætsende skader ved kontakt med hud. Der skal derfor benyttes beskyttelseshandsker ved håndtering af beskadigede batterier.

  • Batterier opbevares utilgængelige for børn.
  • Lad ikke batterier blive liggende, da de kan sluges af børn eller kæledyr.
  • Batterier må ikke: skilles ad, kortsluttes eller kastes i åben ild.
  • Batterier, der ikke er opladningsbare, må ikke oplades, da det kan forårsage en eksplosion.

Kontroller, at der ikke er skader på nøglen før brug. Hvis der opdages skader, f.eks. at batteridækslet ikke kan lukkes ordentligt, bør produktet ikke anvendes. Defekte produkter opbevares utilgængelige for børn.

 Vigtigt

Sørg for, at brugte batterier håndteres på en måde, som skåner miljøet.

Relaterede artikler