• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Nøglens rækkevidde

Bilens fysiske nøgler fungerer inden for en vis afstand fra bilen.

Rækkevidden er forskellig for forskellige nøglefunktioner. Bilen har flere antenner og sensorområder for at registrere, om en nøgle er i eller tæt ved bilen, eller om standardnøglens knapper er blevet anvendt.

 Note

Nøglefunktionerne kan forstyrres af radiobølger i omgivelserne, bygninger, topografiske forhold og lign. Bilen kan altid låses eller låses op med nøglebladet.

Rækkevidde for nøglens knapfunktioner

Standardnøglens knapfunktioner har en rækkevidde på ca 20 meter (65 fod) fra bilen.

Hvis bilen ikke bekræfter et tryk på knappen – prøv igen tættere på bilen.

Rækkevidde ved nøglefri brug

PS-2007-Key range
Det nøglefri systems sensorområder.

For nøglefri anvendelse skal en nøgle være tæt ved bilen. Sensorområdernes radier er ca 1,5 meter (5 fod) på langsiderne og ca. 1 meter (3 fod) ved bagklappen.

Hvis nøglen fjernes fra bilen

PS2-20w07-Key not found symbol

Hvis nøglen fjernes fra bilen, mens den er i gang, vises advarselsmeddelelsen Bilnøgle ikke registreret Se instruktionsbog på førerdisplayet, og der høres en lydpåmindelse, hvis alle døre lukkes.

Når nøglen er tilbage i bilen, forsvinder meddelelsen, når alle døre er lukket eller ved et tryk på rattets Oknap.