• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Connected Safety

Connected Safety1 kommunikerer information mellem ens eget køretøj og andre køretøjer via en skytjeneste2. Funktionen har til formål at gøre føreren bekendt med, at der muligvis er en farlig trafiksituation længere fremme på vejen.

Funktionen kan informere føreren om, at et andet køretøj længere fremme på vejen har aktiveret sine advarselsblinklys eller har registreret glat føre. Information om glat føre gives også, hvis ens eget køretøj registrerer glat føre.

Connected Safety kan hjælpe føreren med følgende:
  • Alarm om advarselsblinklys
  • Alarm om glat føre
  • Alarm om ulykke. Oplysninger om ulykker hentes blandt andet fra Vejdirektoratet.

Connected Safety-kommunikation mellem køretøjer fungerer kun for de køretøjer, som er udstyret med funktionen. Connected Safety skal også være aktivt godkendt via Polestar-privatindstillinger.

Alarm om advarselsblinklys

Hvis advarselsblinklys aktiveres på ens eget køretøj, kan denne information sendes til køretøjer, som nærmer sig ens eget køretøjs position.

PS2-2122-Connected Safety symbol Hazard Light

Når ens eget køretøj nærmer sig et køretøj med advarselsblinklys i gang, vises dette symbol på førerdisplayet.

Det vises også, når man nærmer sig en ulykke.

Alarm om glat føre

PS2-2122-Connected Safety symbol Slippery Road-No cloud

Hvis ens eget køretøj registrerer en forringelse i friktionen mellem dæk og vejbane, vises dette symbol i førerdisplayet. Informationen kan så sendes videre til køretøjet, som nærmer sig ens eget køretøjs position.

PS2-2122-Connected Safety symbol Slippery Road

Hvis ens eget køretøj modtager information om glat føre fra et andet køretøj, vises dette symbol på førerdisplayet.

 Advarsel

  • Funktionen er en ekstra førerstøtte med det formål at lette kørslen og gøre den sikrere – men den kan dog ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold.
  • Føreren rådes til at læse samtlige afsnit i Manualen om denne funktion for bl.a. at gøre sig bekendt med dens begrænsninger, som føreren skal være klar over, inden funktionen tages i brug.
  • Førerstøttefunktioner kan ikke erstatte førerens opmærksomhed og dømmekraft, og denne har altid ansvaret for, at bilen køres på en sikker måde, med passende hastighed, passende afstand til andre køretøjer og i overensstemmelse med gældende færdselsregler og -bestemmelser.
  1. 1 Findes ikke på alle markeder.
  2. 2 Ved brug af skytjenesten overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre en omkostning.