• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Opladning af enheder via USB-porte

USB-portene kan bruges til at oplade f.eks. en telefon eller tablet.

USB-portene kan anvendes, når bilen er i komfort- eller køretilstand.

Portene lukkes automatisk, når føreren forlader bilen. Hvis bilen forbliver ulåst eller låses med reduceret alarmniveau, er portene aktive i yderligere ca. 10 minutter.

 Note

Tilbehør tilsluttet portene kan aktiveres, selv når bilens elektriske system er slået fra, eller når forkonditionering er i brug. Derfor skal dette tilbehør frakobles, når det ikke anvendes.

Visse enheder kan blive varme under opladning. Dette er normalt.

 Advarsel

  • Placer tilbehøret, så det ikke riskerer at skade fører eller passagerer ved en kraftig opbremsning eller kollision.

Oplade enheder via USB-porte

Vip dækslet foran porten ned, og tilslut tilbehørets stik.
Frakobl tilbehørets stik, og vip dækslet op, når porten ikke anvendes eller efterlades uden opsyn.

Teknisk specifikation for USB-C-port

  • Kontakttype C
  • Version 3.1
  • Spændingsforsyning 5 V
  • Strømforsyning maks. 3,0 A