• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Trafikskilt-information*

Funktionen Trafikskiltinformation (RSI1) kan hjælpe føreren med at observere hastighedsrelaterede trafikskilte samt visse forbudsskilte2.

Funktionen er tilgængelig på visse markeder.

PS2-2007-Road Sign Information readable traffic signs
Eksempler på læsbare skilte3.

RSI kan give information om blandt andet aktuel hastighed, når der er overhalingsforbud og påbudt kørselsretning.

Hvis bilen passerer et skilt med hastighedsbegrænsning, vises dette på førerdisplayet.

Når hastighedsbegrænsningen ændres, er der mulighed for at få en akustisk advarsel. Funktionen aktiveres i midterdisplayet.
Tryk på PS2_2007_Settings symbol
Vælg Førersupport
Aktivere Lyd ved ny hastighedsgrænse

Der findes også delfunktioner for trafikskiltinformation (RSI1), som kan advare føreren, hvis hastighedsbegrænsningen overtrædes eller i forbindelse med fartkameraer.

 Note

På nogle markeder er funktionen trafikskiltoplysninger kun tilgængelig i kombination med kortdata. Dette kan kræve, at indstillingerne ændres for Google Maps4.

 Advarsel

  • Funktionen er en ekstra førerstøtte med det formål at lette kørslen og gøre den sikrere – men den kan dog ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold.
  • Føreren rådes til at læse samtlige afsnit i Manualen om denne funktion for bl.a. at gøre sig bekendt med dens begrænsninger, som føreren skal være klar over, inden funktionen tages i brug.
  • Førerstøttefunktioner kan ikke erstatte førerens opmærksomhed og dømmekraft, og denne har altid ansvaret for, at bilen køres på en sikker måde, med passende hastighed, passende afstand til andre køretøjer og i overensstemmelse med gældende færdselsregler og -bestemmelser.
  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.
  2. 1 Road Sign Information
  3. 2 Der skal bruges internetforbindelse for, at trafikskiltoplysninger kan fungere.
  4. 3 Trafikskiltene afhænger af markedet. Illustrationer i denne vejledning viser kun nogle eksempler.
  5. 4 Læs mere på Maps Privacy center.