• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Brug af stikkontakter

12 V-kontakten kan bruges til forskelligt tilbehør beregnet hertil, fx kølebokse.

For at udtaget skal levere strøm skal bilen være i komfort- eller kørselstilstand.

Udtaget lukkes automatisk, når føreren forlader bilen. Hvis bilen forbliver ulåst eller låses med reduceret alarmniveau, er udtaget aktivt i yderligere ca. 10 minutter.

 Note

Tilbehør tilsluttet eludtaget kan aktiveres, selv når bilens elektriske system er slået fra, eller når forkonditionering er i brug. Derfor skal kontakter frakobles, når de ikke anvendes.

 Advarsel

  • Brug ikke tilbehør med store eller tunge stik. De kan beskadige kontakten eller løsne sig under kørslen.
  • Brug ikke tilbehør, der kan forårsage interferens, f.eks. på bilens radio eller elsystem.
  • Placer tilbehøret, så det ikke riskerer at skade fører eller passagerer ved en kraftig opbremsning eller kollision.
  • Hold øje med tilsluttet tilbehør, da det kan generere varme, som kan forbrænde passagerer eller interiør.

Brug af 12 V-kontakter

Vip dækslet foran udtaget ned, og tilslut tilbehørets stik.
Frakobl tilbehørets stik, og vip dækslet op, når udtaget ikke anvendes eller efterlades uden opsyn.

 Vigtigt

Maksimal udgangseffekt er 120 W (10 A).

 Advarsel

  • Brug alene tilbehør, der er ubeskadiget og fejlfrit. Tilbehøret skal have CE-mærkning, UL-mærkning eller tilsvarende sikkerhedsmærkning.
  • Lad aldrig kontakter, stik eller tilbehør komme i kontakt med vand eller anden væske. Rør eller brug ikke kontakten, hvis den er beskadiget eller har været i kontakt med vand eller anden væske.
  • Slut ikke stikdåser, adaptere eller forlængerledninger til kontakten, da det kan tilsidesætte kontaktens sikkerhedsfunktioner.

Hvis ovenstående anvisninger ikke følges, kan det føre til kraftige eller livsfarlige elektriske stød.