• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Jordfejlsafbryder i ladekabel

Ladekablets kontrolenhed1 har en indbygget fejlstrømsafbryder, der beskytter bilen og brugeren mod elektrisk stød forårsaget af systemfejl.

 Advarsel

Opladning af bilen må kun ske fra godkendte, jordede stikkontakter. Hvis strømkredsens eller elkontaktens kapacitet ikke kendes, lad en kvalificeret elektriker kontrollere strømkredsens kapacitet. Ved brug af en opladningsgrad, der overstiger strømkredsens eller elkontaktens kapacitet, kan der opstå brand, eller strømkredsen kan tage skade.

 Advarsel

Ladekablets fejlstrømsafbryder bidrager til at beskytte bilens ladesystem, men kan ikke garantere, at der aldrig forekommer overbelastning.

 Vigtigt

Fejlstrømsafbryderen beskytter ikke stikkontakten/elinstallationen.
PS2- 2007- Electric drive-Regulated Control module cable (Europe+China)
Kontrolenhedens LED2-lampe.
PS-Icon circle 1LED-lampe

Hvis kontrolenhedens indbyggede fejlstrømsafbryder udløses, lyser LED-lampen med et konstant rødt lys – kontroller stikkontakten. Lad en autoriseret elektriker kontrollere kontakten, eller prøv at bruge en anden elkontakt.

PS2- 2007- Control unit current

 Vigtigt

  • Kontrollér kontaktens kapacitet.
  • Øvrigt elektronisk udstyr, som er koblet på samme sikringskreds, skal frakobles, hvis den totale belastning bliver overskredet.
  • Undlad at tilkoble ladekablet, hvis kontakten er beskadiget, slidt eller defekt.
  1. 1 Beregnet til opladning med mode 2-ladekabel.
  2. 2 Lysdiode (Light Emitting Diode)