• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Vognbaneassistance

Hensigten med vognbaneassistance (LKA1) er på motorveje og andre større veje at hjælpe føreren med at reducere risikoen for, at bilen utilsigtet forlader sin egen vognbane.

Vognbaneassistance styrer bilen tilbage i vognbanen og/eller advarer føreren med vibrationer i rattet.

Vognbaneassistance er aktiveret i hastighedsintervallet 65–200 km/t (40–125 mph) på veje med tydeligt synlige sidemarkeringer.

På smalle veje kan funktionen blive utilgængelig og sættes i standby. Når vejen er tilstrækkeligt bred, bliver funktionen tilgængelig igen.

PS2-2007-Driver Alert Control principle
Et kamera aflæser vejens/vognbanens sidemarkeringer.
PS2-2007-Lane Keeping Aid steering assistance
Vognbaneassistance styrer bilen tilbage i kørebanen.
PS2-2007-Lane Keeping Aid principle for warning and steer assist
Vognbaneassistance advarer med vibrationer i rattet.
Afhængig af indstillingerne fungerer Vognbaneassistance som følger:
  • Styrehjælp aktiveret: Når bilen nærmer sig en sidemarkering, vil funktionen aktivt styre bilen tilbage i vognbanen med et svagt styremoment i rattet.
  • Advarsel aktiveret: Hvis bilen er ved at passere en sidemarkering, advares føreren med ratvibrationer.

Der findes også et alternativ, hvor både styrehjælp og advarsel er aktiveret samtidigt.

 Note

Når afviserne/blinklyset er slået til, giver vognbaneassistance ingen styring eller advarsel.

 Advarsel

  • Funktionen er en ekstra førerstøtte med det formål at lette kørslen og gøre den sikrere – men den kan dog ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold.
  • Føreren rådes til at læse samtlige afsnit i Manualen om denne funktion for bl.a. at gøre sig bekendt med dens begrænsninger, som føreren skal være klar over, inden funktionen tages i brug.
  • Førerstøttefunktioner kan ikke erstatte førerens opmærksomhed og dømmekraft, og denne har altid ansvaret for, at bilen køres på en sikker måde, med passende hastighed, passende afstand til andre køretøjer og i overensstemmelse med gældende færdselsregler og -bestemmelser.

Vognbaneassistance griber ikke ind

PS2-2007-Lane Keeping Aid shortcut in curve
Vognbaneassistance griber ikke ind i en skarp inderkurve.

I visse tilfælde tillader vognbaneassistance, at sidelinjer krydses uden at gribe ind med enten styreassistance eller advarsel - f.eks. ved brug af afvisere, eller hvis bilen tillades at skyde genvej i sving.

Hænderne på rattet

For at styrehjælp med vognbaneassistance skal fungere, skal føreren holde hænderne på rattet, hvilket systemet kontrollerer løbende.

Hvis føreren ikke holder hænderne på rattet, høres et advarselssignal, og en meddelelse opfordrer føreren til at styre bilen aktivt:

  • Aktiver styring Lane Keeping Aid

Hvis føreren ikke følger opfordringen og begynder at styre, høres der en advarselslyd, til føreren begynder at styre bilen igen.

  1. 1 Lane Keeping Aid