• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Lagre position for sæde og sidespejle

Positionen for elbetjent sæde og sidespejlene i hukommelsesknapperne kan lagres i hukommelsesknapperne.

Lagre to forskellige positioner for det elbetjente sæde og sidespejlene ved hjælp af hukommelsesknapperne. Knapperne sidder på den indvendige side af enten den ene fordør eller begge.

PS2- 20w07- Memory functions front seat door
  1. PS-Icon circle 1Knap M til at gemme indstilling.
  2. PS-Icon circle 2Hukommelsesknap.
  3. PS-Icon circle 3Hukommelsesknap.

Lagre position

Indstil sædet og sidespejlene til ønsket position.
Tryk på M-knappen og hold den inde. Lysindikatoren i knappen lyser.
Inden tre sekunder tryk og hold knappen inde 1 eller 2.
Når positionen er gemt i den valgte hukommelsesknap høres et lydsignal, og kontrollampen i M-knappen slukker.

Hvis der ikke trykkes på en af hukommelsesknapperne inden for tre sekunder, slukker M-knappen, og der gemmes ikke en position.

Sædet eller sidespejlene skal justeres igen, før det er muligt at sætte en ny hukommelse.