• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Krybekørsel

Ved lave hastigheder, f.eks. ved kødannelse eller på parkeringspladser, kan krybekørsel gøre det lettere.

Når funktionen er slået til, ruller bilen langsomt i den valgte kørselsretning, uden at speederen anvendes.

Aktivere krybekørsel

Fra stillestående skal bremsepedalen eller speederen være trådt ned for at kunne aktivere funktionen.
Tryk på PS2-2007-Car symbol i midterdisplayet.
Vælg Kør.
Vælg On under Krybegear.
Krybekørsel er nu aktiveret.

Deaktivere krybekørsel

Vælg Off under Krybegear.
Krybekørsel er nu deaktiveret.