• Håndbog
 • Videogalleri
 • Softwareopdateringer

Indstil tidsafstand til forankørende køretøj

Du kan indstille, hvilken tidsafstand der skal holdes til forankørende køretøj, for funktionerne adaptiv fartpilot* og Pilot Assist*.
PS2-24w17-Adaptive Cruise Control distance to car in front
Knapper for tidsafstand.
 1. PS-Icon circle 1Mindske tidsafstand
 2. PS-Icon circle 2Øge tidsafstand
 3. PS-Icon circle 3Afstandsindikering
Tryk på ratknap (1) eller (2) for at mindske eller øge tidsafstanden.
Afstandsindikeringen (3) viser den aktuelle tidsafstand.

Forskellige tidsafstande til forankørende køretøjer kan vælges og vises på førerdisplayet som 1-5 vandrette streger. Jo flere streger, desto længere tidsafstand. Én streg svarer til ca. ca. 1 sekund, til forankørende køretøjer, 5 streger svarer til ca. 3 sekunder.

For at kunne følge den forankørende bil blødt og komfortabelt, tillader den adaptive fartpilot tidsafstanden at variere tydeligt i visse tilfælde. Når afstanden bliver kort ved lav hastighed, øger den adaptive fartpilot tidsafstanden.

 Note

Når symbolet på førerdisplayet viser en bil og et rat, følger Pilot Assist et forankørende køretøj med en forudvalgt tidsafstand.

Når der kun vises et rat, er der ingen forankørende køretøjer inden for en rimelig afstand.

 Note

Når symbolet på førerdisplayet viser to biler, følger den adaptive fartpilot forankørende køretøjer med en forudindstillet tidsafstand.

Når kun én bil vises, er der ingen forankørende køretøjer inden for en rimelig afstand.

 Note

 • Jo højere hastighed desto længere bliver afstanden i meter for et givet tidsinterval.
 • Brug kun en tidsafstand, som er tilladt ifølge lokale færdselsregler.
 • Hvis førerstøtterne ikke lader til at reagere med en hastighedsforøgelse ved aktivering, kan det skyldes, at tidsafstanden til det forankørende køretøj er kortere end den forudvalgte tidsafstand.

 Advarsel

 • Brug kun en tidsafstand, der passer til de aktuelle trafikforhold.
 • Føreren bør være klar over, at en kort tidsafstand giver begrænset til at reagere og gribe ind, hvis der opstår en uforudset situation i trafikken.
 1. * Ekstraudstyr/tilbehør.