• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Anvende lagret position for sæde og sidespejle

Hvis positionerne for det elbetjente sæde og sidespejlene er lagret, kan de aktiveres ved hjælp af hukommelsesknapperne.

Bruge gemt indstilling

PS2- 20w07- Memory functions front seat door

For at anvende en lagret position, hold en af hukommelsesknapperne 1 (PS-Icon circle 2) eller 2 (PS-Icon circle 3) trykket ind, til den lagrede position nås.

Hvis hukommelsesknappen slippes, afbrydes sædets og sidespejlenes bevægelse.

 Advarsel

  • Da forsæderne kan indstilles, selv når tændingen er afbrudt, bør der aldrig være børn i bilen uden opsyn.
  • Sædets bevægelse kan når som helst standses ved at trykke på en af knapperne på sædekontrolpanelet.
  • Indstil aldrig sædet under kørsel.
  • Sørg for, at der ikke er noget under sæderne, mens de indstilles.