• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Effektmåler

Effektmåleren angiver, hvornår bilen kører på el, hvornår den genererer strøm til batteriet, eller hvornår regenereringen er begrænset.
PS2-21w22-Power meter in driver display
Effektmåleren er placeret til højre i førerdisplayet.
  1. PS-Icon circle 1Streget grå – regenerering till batteriet er begrænset.
  2. PS-Icon circle 2Streget orange – bestemt bremsning modvirker muligheden for regenerering.
  3. PS-Icon circle 3Hvid – regenerering med speederen eller bremsepedalen.
  4. PS-Icon circle 4Orange – bilen bruger energi.
  5. PS-Icon circle 5Streget – det elektriske drivsystem er begrænset.