• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Aktivere parkeringshjælpkamera

Parkeringshjælpekameraerne (PAC1) aktiveres automatisk, når bakgearet vælges eller manuelt med midterdisplayets funktionsknap.

Kameravisning under bakning

Når der vælges bakgear, vises 360-graders visningen* på billedskærmen, hvis den eller en af sidevisningerne* var den sidst benyttede kameravisning - ellers vises bakvisningen.

Kameravisning ved manuel aktivering

PS2-2007-Park Assist Camera button

Aktivér parkeringskameraet med denne knap på midterdisplayets øverste del.

På billedskærmen vises derefter i første omgang den senest benyttede kameravisning. Næste gang bilen startes, erstattes tidligere vist sidevisning af 360°-visningen*.

  • Tændt knapindikation - funktionen er aktiveret.
  • Slukket knapindikation - funktionen er deaktiveret.

Automatisk deaktivering af kameraet

Frontvisningen slukkes ved 25 km/t (16 mph), for ikke at distrahere føreren. Den tændes automatisk igen, hvis hastigheden sænkes til 22 km/t (14 mph) inden 1 minut, forudsat at den ikke har oversteget 50 km/t (31 mph).

De øvrige kameraer slukkes ved 15 km/t (9 mph) og aktiveres ikke igen.

  1. 1 Park Assist Camera
  2. * Ekstraudstyr/tilbehør.