• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Justere vinkling af sidespejle

For at få bedre udsigt bagud, skal sidespejlene indstilles efter førerens forudsætninger. Der er flere automatiske indstillinger, der også kan tilknyttes hukommelsesfunktions-knapperne for det elbetjente sæde.

Bruge indstillingsorganer for sidespejle

PS2-2007-Power door mirror control
Indstilling af sidespejle

Sidespejlenes positioner justeres med indstillingsorganet i førerdørens betjeningspanel. Bilens elsystem skal være aktivt.

Tryk på L-knappen for venstre spejl, henholdsvis R-knappen for højre spejl. Lampen i knappen lyser.
Justér indstillingen med knappen i midten.
Tryk én gang til på L eller R. Lampen skal nu slukkes.

Slå sidespejle ind elektrisk

Ved parkering eller kørsel hvor pladsen er trang, kan spejlene drejes ind.

Tryk knapperne ned L og R samtidigt.
Slip dem efter ca. 1 sekund. Spejlene standser automatisk, når de er drejet helt ind.

Spejlene drejes ud ved at trykke på L og R samtidigt. Spejlene standser automatisk i udfoldet stilling med forrige indstilling.

Tilbagestilling til fabriksindstilling

Et spejl der er blevet slået ud af stilling pga. ydre påvirkning, skal stilles elektrisk tilbage til udgangsstilling, for at den elektriske ind- og udfoldning skal kunne fungere korrekt.

Spejlene foldes ind ved at trykke på knapperne L og R samtidigt.
Fold dem ud igen ved at trykke knapperne L og R ned samtidigt.
Gentag ovenstående procedure efter behov.

Spejlene stilles tilbage til udgangsstilling.

Vipning ved parkering

Det er muligt at vinkle et bakspejl ned, for at føreren f.eks. skal kunne se vejkanten ved parkering.

Sæt i bakgear, og tryk på knappen L eller R.

Bemærk, at det kan være nødvendigt at trykke knappen ind 2 gange, alt efter om den allerede var forvalgt. Når bakspejlene er vinklet ned, blinker knappen. Når der skiftes væk fra bakgear, vender bakspejlet automatisk tilbage til den oprindelige stilling.

Automatisk vipning ved parkering

Med denne indstilling vinkles sidespejlene automatisk ned, når bakgear er valgt. Den nedvippede stilling er forudindstillet og kan ikke ændres.

Tryk på PS2-2007-Car symbol i midterdisplayet.
Tryk på Flere.
Tryk på Spejle og vælg den ønskede indstilling.

Det er muligt at få sidespejlene til at gå direkte tilbage til deres oprindelige position ved at trykke ind på knappen L eller R to gange.

Automatisk inddrejning ved låsning

Sidespejlene foldes automatisk ind/ud, når bilen låses/oplåses med nøglen.

 Note

Hvis du folder spejlene manuelt ind med knapperne L og R og efterfølgende låser bilen, udfoldes de ikke automatisk, når du låser bilen op, selv om denne indstilling er foretaget. Spejlene skal da slås ud manuelt, eller når bilen køres og overskrider en bestemt hastighed.