• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Aktivere og deaktivere alarm

Alarmen aktiveres, når bilen låses, og deaktiveres, når bilen låses op. Det er også muligt at deaktivere alarmen uden fungerende nøgle.

 Note

Det er ikke muligt at låse bilen, uden at alarmen aktiveres. Hvis bilen parkeres på f.eks. en færge, bør funktionen reduceret alarmniveau anvendes i stedet.

Deaktivere alarm uden fungerende nøgle

Bilen kan låses op og bilens alarm deaktiveres, selv om nøglen ikke virker, fx hvis nøglens batteri er brugt op.

Åbn førerdøren med det aftagelige nøgleblad.
Alarmen udløses.
PS-2007-Backup start place in tunnel console
Anbring nøglen på nøglesymbolet i backup-læseren i tunnelkonsollens kopholder.
Træd bremsepedalen ned og vælg en gearposition.
Alarmen deaktiveres.