• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Reduceret alarmniveau

Reduceret støjniveau afbryder visse typer af alarmsensorer, så at alarmen ikke aktiveres fejlagtigt, f.eks. på bilfærger.

Alarmens bevægelses- og hældningssensorer afbrydes, når det reducerede alarmniveau er aktiveret. Alarmen reagerer så ikke på bevægelser inde i bilen, eller hvis bilens hældning forandres.

Funktionen kan aktiveres i bilens midterdisplay, når bilen er låst op.

Reduceret alarmniveau afbrydes efter hvert anvendelsestilfælde, og skal derefter aktiveres på ny.

Aktivér reduceret alarmniveau i bilens midterdisplay

Vælg PS2-2007-Car symbol.
Vælg Flere.
Vælg Låsning.
Aktivere Reduceret alarmtilstand.

Funktionen er aktiv, til bilen køres, og skal derefter aktiveres på ny.

Reduceret alarmniveau kan også afbrydes i indstillingsmenuen.

 Note

Elkontakterne er aktive i maks. 10 minutter efter låsning med reduceret alarmniveau.