• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Justere bakspejlenes nedblænding*

Automatisk nedblænding*

Hvis der kommer kraftigt lys bagfra, blænder bakspejlene automatisk ned*, når det er mørkt udenfor, eller når lyset er begrænset, for eksempel ved kørsel i tunneller. På midterdisplayet er det muligt at indstille, om den automatiske nedblænding skal være aktiv under kørsel eller ej.

Ved hjælp af lyssensorer i bakspejlet justeres nedblændingen automatisk for bakspejl og sidespejle.

Tryk på PS2-2007-Car symbol i midterdisplayet.
Tryk på Flere.
Tryk på Spejle og vælg den ønskede indstilling.

 Note

Hvis sensorerne tildækkes af f.eks. parkeringsskilte, transpondere, solskærme eller genstande i sæder eller på hattehylden på en sådan måde, at lys ikke kan nå sensorerne, reduceres bakspejlets og sidespejlenes nedblændingsfunktion.
  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.