• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Justere dæktryk

Dæktrykket falder med tiden, det er et naturligt fænomen. Derfor skal det en gang imellem justeres for at opretholde det anbefalede dæktryk.

Brug det anbefalede dæktryk til kolde dæk for at bibeholde god dækydelse og jævn slitage.

 Note

For at undgå forkert dæktryk bør trykket kontrolleres på kolde dæk. Kolde dæk betyder, at dækkene har den samme temperatur som udetemperaturen (ca. tre timer efter, at bilen har kørt). Efter nogle kilometers kørsel bliver dækkene varme og trykket højere.
Fjern ventilhætten på et dæk, og tryk derefter dæktrykmåleren kraftigt ned på ventilen.
Pump dækkene til korrekt tryk, se mærkaten på dørstolpen i førersiden med anbefalet tryk for fabriksmonterede dæk.
Sæt ventilhætten på igen.

 Note

  • Efter pumpning af et dæk skal ventilhætten altid sættes på plads igen for at forhindre skader på ventilen forårsaget af grus, snavs og lign.
  • Anvend kun ventilhætter af plast eller Polestars originalventilhætter.
Undersøg dækkene visuelt for at sikre, at der ikke sidder søm eller andre fremmedlegemer i dækket, som kan punktere det og gøre det utæt.
Undersøg sidevæggene for at sikre, at der ikke er fordybninger, snit, buler eller andre uregelmæssigheder.
Gentag dette for alle dæk.

 Note

Hvis der er påfyldt for meget luft, kan overskydende luft slippes ud ved at trykke på metaltappen i midten af ventilen. Kontrollér derefter trykket igen med dæktrykmåleren.

Visse reservehjul kræver et højere tryk end de øvrige dæk. Kontrollér dette i dæktryktabellen eller på dæktrykmærkaten.