• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Rudehejs

Hver dør har et kontrolpanel til de eldrevne rudehejse. Førerdøren har betjeningsknapper til at betjene samtlige vinduer.
PS2-2007-Driver door control panel
Betjeningspanel på førerdøren
  1. PS-Icon circle 1Betjeningsknapper til vindue i førerdøren.
  2. PS-Icon circle 2Betjeningsknapper til vindue i passagerdøren.
  3. PS-Icon circle 3Knap for vinduer i bagdørene.

 Advarsel

Børn, andre passagerer eller genstande kan komme i klemme i bevægelige dele.

  • Bevæg altid ruderne under opsyn.
  • Lad ikke børn lege med betjeningsknapperne.
  • Efterlad aldrig et barn alene i bilen.
  • Husk altid at afbryde strømmen til rudehejsene ved at fjerne alle nøgler fra bilen, når du forlader førersædet. Vær opmærksom på, at hvis bilens software er opdateret til version 2.11 eller senere, kan rudehejsene aktiveres igen enten via midterdisplayet, eller når der sætter sig en person i førersædet, også selv om nøglerne ikke befinder sig i bilen.
  • Stik aldrig genstande eller legemsdele ud gennem ruder, selvom bilens elsystem er slået helt fra.