Hållbarhet

Hållbar innovation

Det är tydligt att vi måste agera nu för att skydda miljön. Idéer om hållbarare livsstilar syns överallt och vi måste experimentera om vi vill att bilbranschen, och samhället som helhet, ska gå framåt. När vi testar nya processer och teknologier upptäcker vi nya möjligheter och andra sätt att tänka som påskyndar övergången till klimatneutralitet och hälsosammare ekosystem.

Det är tydligt att vi måste agera nu för att skydda miljön. Idéer om hållbarare livsstilar syns överallt och vi måste experimentera om vi vill att bilbranschen, och samhället som helhet, ska gå framåt. När vi testar nya processer och teknologier upptäcker vi nya möjligheter och andra sätt att tänka som påskyndar övergången till klimatneutralitet och hälsosammare ekosystem.

Vi förlitar oss på tekniken

Vi är fast beslutna att hylla och utveckla teknologi som kan hjälpa till att minimera vår miljöpåverkan. Som till exempel den rekonstruerade trädekoren i Polestar 2 som resulterar i mindre avfall, eller de linbaserade kompositerna och återvunnen plast i Polestar Precept, samt hur vi använder blockchain-teknik för att spåra kobolt i våra batterimoduler. Ny teknik innebär grönare körning och allt mer spännande prestanda.

Vi för samman blockkedjan med leveranskedjan

Vi började direkt med blockchain-teknik när vi insåg fördelarna med att spåra den kobolt vi använder i våra batterier. Vi kan nu dokumentera koboltens ursprung, vikt, storlek, spårbarhet, samt information om hur alla leverantörer följer OECD:s riktlinjer för leveranskedjan i varje steg. Blockchain-tekniken säkerställer att informationen i dokumentationen inte kan ändras utan att det syns.

Vi minskar andra utsläpp

Bilutsläpp handlar inte bara om koldioxid. Partikelutsläpp från till exempel bromsning är även det en viktig faktor. Just nu arbetar en av våra bromspartners, Brembo, med olika material för att minimera partikelutsläpp. Vi har även ett konstruktivt samarbete med våra partners för att hantera andra utsläpp och driva på ambitiösare mål och åtgärder.

Den större bilden

Coronapandemin har haft en enorm påverkan på samhällen och ekonomier överallt. Nu har vi en fantastisk möjlighet att återuppbygga en europeisk ekonomi med fokus på att stoppa klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Polestar har tillsammans med flera ledamöter, vd:ar, näringslivsorganisationer, icke-statliga organisationer och den europeiska fackliga samorganisationen anslutit sig till Green Recovery Alliance. Vi vill aktivt hjälpa till att omvandla planer till handling, förändra människors liv och bidra till en snabb återhämtning av våra ekonomier och samhällen.

Tillbaka till höjdpunkterna

Att vara transparenta när det gäller hållbarhet

Ta del av alla detaljer

Vårt etiska förhållningssätt

Läs mer
Polestar © 2021 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: