Hållbarhet

Vårt etiska förhållningssätt

Vi anser att etiska affärer är det enda rätta. Inte bara för vår verksamhet, vårt varumärke och våra medarbetare, utan även för samhället i stort. Utöver vår egen uppförandekod har vi skapat en uppförandekod för våra affärspartners, och en policy mot korruption. Det är allas ansvar att göra affärer på ett ansvarsfullt sätt.

Vi anser att etiska affärer är det enda rätta. Inte bara för vår verksamhet, vårt varumärke och våra medarbetare, utan även för samhället i stort. Utöver vår egen uppförandekod har vi skapat en uppförandekod för våra affärspartners, och en policy mot korruption. Det är allas ansvar att göra affärer på ett ansvarsfullt sätt.

Vi gör det enda rätta

Vi vill att alla medarbetare på Polestar ska våga ställa frågor eller uttrycka sin oro över etiska frågor. Vår uppförandekod innehåller detaljerade policyer och praktiska steg som vi bör följa för att säkerställa att vi agerar enligt högsta etiska standarder. Den understryker också vikten av transparent kommunikation, att agera med integritet och att ta eget ansvar.

Läs hela uppförandekoden

Ansvarsfulla samarbeten

För Polestar är det viktigt att ha en ansvarsfull verksamhet i hela värdekedjan och vi förväntar oss samma engagemang från våra affärspartners. I vår uppförandekod för affärspartners ingår de krav och förväntningar Polestar har när det gäller att skydda arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter, ta hand om miljön och göra affärer med integritet, inklusive en nolltoleranspolicy för mutor och korruption.

Läs uppförandekoden för våra affärspartners

Vi är emot korruption och mutor

För att garantera att våra affärsrelationer bygger på förtroende, öppenhet, ärlighet och ansvarsskyldighet tillåter vi inte någon form av korruption eller mutor. Ingen medarbetare på Polestar kommer att uppleva några negativa konsekvenser om man inte vill betala mutor och provision, även om det innebär förlust av affärer. Vi har också tydliga riktlinjer som hjälper oss att bedöma om gåvor, tjänster eller gästfrihet erbjuds utan någon korrupt avsikt.

Tillbaka till höjdpunkterna

Att vara transparenta när det gäller hållbarhet

Ta del av alla detaljer

Hållbar innovation

Läs om det senaste
Polestar © 2021 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: