Bilservice och vägassistans

En garanti som speglar vårt tillvägagångssätt

Det sätt vi byggde Polestar-bilarna på följer samma orubbliga principer som vi använde när vi designade dem. Resultatet är ett högkvalitativt hantverk och en garanti som gör att du känner dig ännu tryggare. För fullständiga detaljer om garantin, se Status och Garanti-häftet, eller kontakta Polestar Support.

Det sätt vi byggde Polestar-bilarna på följer samma orubbliga principer som vi använde när vi designade dem. Resultatet är ett högkvalitativt hantverk och en garanti som gör att du känner dig ännu tryggare. För fullständiga detaljer om garantin, se Status och Garanti-häftet, eller kontakta Polestar Support.

Vad som omfattas

Polestars garanti täcker reparationer eller byten av felaktiga komponenter, lackering och rost orsakad av tillverkningsfel. Även batteripaketet omfattas. Läs vidare för fullständiga detaljer.

2 års nybilsgaranti

Om någon del av din Polestar går sönder på grund av felaktiga material eller tillverkningsproblem, byter vi ut den gratis på ett auktoriserat serviceställe. Denna garanti täcker de två första åren av ägande. Fel och avvikelser i fordonets färgyta som har inträffat på grund av en defekt i material eller lackering från fabriken täcks också.

3 års vagnskadegaranti

Om en svenskregistrerad Polestar skadas inom 3 år från första registreringsdatum och skadan är en direkt följd av en yttre olyckshändelse, trafikolycka eller skada från tredje man i Sverige eller de övriga länderna inom det så kallade ”gröna kort-området” så betalar Polestar reparationskostnaden, med avdrag för självrisk.

8 års batterigaranti

Litiumjonbatteriet är en integrerad del av din Polestar plug-in hybrid eller elbil. Du uppskattar säkert att få veta att alla materialdefekter tas om hand, helt gratis på ditt närmaste serviceställe, inom de första åtta åren av ägandet eller 16 000 mil, beroende på vilket som inträffar först. Det är normalt med en gradvis försämring av batterikapaciteten med tiden, och detta täcks därför inte av garantin.

12 års rostgaranti

Vi är mycket noga med vilken plåt vi väljer att använda i Polestar-bilar – det garanterar optimalt utseende och prestanda. I det osannolika fallet att genomrostning inträffar, lagar vi eller byter ut den skadade panelen gratis inom de första tolv åren av ägandet, i de fall där rosten beror på felaktiga material eller konstruktion.

Bekvämlighet när du behöver det som mest

Programvaruuppdateringar enligt ditt schema

Programvaruuppdateringar

Läs mer om prestanda, hållbarhet, driftskostnader och laddning

Eldriven körning
Polestar © 2021 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: