Polestar 2

Instruktionsvideor
Skydda åtkomsten till centerdisplayen i Polestar 2 genom att ange en PIN-kod

Tryck på P2 på centerdisplayen och sedan på Polestar 2:s huvudpanel. Tryck på Skärmlås och sedan på PIN och ange önskad PIN-kod. PIN-koden måste bestå av minst fyra siffror. Ange PIN-koden en gång till och tryck därefter på Bekräfta. Centerdisplayen är nu skyddad med en PIN-kod, vilket innebär att du måste ange koden för att låsa upp den varje gång du sätter dig i bilen.

Nästa video

A dog sitting in the car seen from the front window of the car

Reducera känsligheten för larmsystemet i Polestar 2

Har du fortfarande frågor?

En ny bil ger upphov till nya frågor. Om instruktionsvideorna på den här sidan inte besvarar dina frågor har våra supportsidor definitivt svaren.

Polestar support
Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: