Polestar 2


1. Synkronisera en Android-telefon med bilen genom att aktivera Bluetooth i telefonen.

2. Tryck på panelen Anslut din telefon på centerdisplayen och därefter på Synkronisera ny enhet längst ned på skärmen. Telefonen visas nu på centerdisplayen som tillgänglig enhet.

3.  Tryck för att välja telefonen, tryck på Synkronisera för att bekräfta synkroniseringskoderna och tryck sedan på OK i telefonen. 

4. Tryck på Klart på centerdisplayen för att tillåta åtkomst till telefonen och medieinnehåll.

5. Tryck sedan två gånger på Tillåt i telefonen för att tillåta åtkomst till kontakter och meddelanden.

6. Tryck på Tillåt på centerdisplayen för att slutföra synkroniseringen. 

Du kan nu ringa, skicka och ta emot SMS, spela upp mediefiler etc. direkt via bilens högtalare.

Nästa video

Starta om centerdisplayen i Polestar 2

Har du fortfarande frågor?

En ny bil ger upphov till nya frågor. Om instruktionsvideorna på denna sida inte besvarar dina frågor, gör vår supportpersonal definitivt det.

Polestar support
Polestar © 2023 Alla rättigheter förbehållna
JuridikEtikIntegritetCookiesTillgänglighetsmeddelande
Byt plats: