Polestar 2


1. Fäll ut dragkroken genom att öppna bagageluckan och trycka på knappen på vänster sida längst bak i lastutrymmet. Håll inte knappen intryckt för länge, då detta kan förhindra att dragkroken fälls ut.

2. Knappens indikeringslampa visar att funktionen är aktiverad. Dragkroken fälls ut och ned i ospärrat läge, och indikeringslampan börjar blinka. 

3. Vrid dragkroken till dess ändläge, där den spärras. Indikeringslampan lyser med fast sken, och dragkroken är klar att användas. 

4. Fäll in dragkroken genom att trycka på knappen igen. 

5. Indikeringslampan blinkar och dragkroken fälls automatiskt ned i ospärrat läge. 

6. Skjut tillbaka dragkroken till dess indragna läge under stötfångaren, där den spärras. Knappens indikeringslampa lyser med fast sken när dragkroken är spärrad.

Nästa video

Vinkla sidospeglarna på Polestar 2 vid parkering

Har du fortfarande frågor?

En ny bil ger upphov till nya frågor. Om instruktionsvideorna på denna sida inte besvarar dina frågor, gör vår supportpersonal definitivt det.

Polestar support
Polestar © 2023 Alla rättigheter förbehållna
JuridikEtikIntegritetCookiesTillgänglighetsmeddelande
Byt plats: