Polestar 2


Vid parkering i trånga utrymmen kan sidobackspeglarna vikas in automatiskt. Tryck samtidigt på knapparna L och R och håll dem nedtryckta cirka en sekund. Sidobackspeglarna viks in helt. Vik ut sidobackspeglarna igen genom att samtidigt trycka på L och R. Backspeglarnas rörelse stoppar automatiskt när de når sitt ursprungliga läge.

Nästa video

Eluppvärmning i bakrutan och sidospeglarna på Polestar 2

Har du fortfarande frågor?

En ny bil ger upphov till nya frågor. Om instruktionsvideorna på denna sida inte besvarar dina frågor, gör vår supportpersonal definitivt det.

Polestar support
Polestar © 2023 Alla rättigheter förbehållna
JuridikEtikIntegritetCookiesTillgänglighetsmeddelande
Byt plats: