Polestar 2


Svep åt vänster på centerdisplayen för att välja funktionsvyn. Knappen för BLIS-aktivering finns under Hjälp, och lyser när BLIS är aktiverat. Om du aktiverar BLIS när bilen är igång blinkar sidobackspeglarnas blinkers en gång. Om du inaktiverar BLIS när motorn är avstängd förblir systemet inaktiverat när bilen startas nästa gång, och blinkersen är släckta.

Nästa video

Detailed view over the charging socket of Polestar 2 while charging

Ladda Polestar 2

Har du fortfarande frågor?

En ny bil ger upphov till nya frågor. Om instruktionsvideorna på den här sidan inte besvarar dina frågor har våra supportsidor definitivt svaren.

Polestar support
Polestar © 2023 Alla rättigheter förbehållna
JuridikEtikIntegritetCookiesTillgänglighetsmeddelande
Byt plats: