Polestar

Ren progressiv transparens

När vi beslutade oss för att bryta med fordonsindustrins konventioner tog vi definitivt och otvetydigt farväl av det gamla. Föråldrade metoder, konventionella synsätt – ja, allt som skulle kunna bortförklaras med klyschan "men vi har ju alltid gjort så här" ... vi var trötta på allt sånt.

Vår brytning med det gamla ledde i stället till ett nytt, mer kraftfullt åtagande. Ett starkt engagemang för nya metoder, idéer och koncept. Självklart inte bara för att de är nya, utan för att om det finns ett löfte om potential i något så är vi beredda att prova det. Man kan ju inte få rena, progressiva resultat utan att själv vara progressiv. Och vi talar om en progressiv attityd över hela brädet: design, ägandeskap ... till och med utvinningen av råvaror. Att säkerställa att alla material kan spåras utmed hela leveranskedjan är en stor utmaning för alla tillverkare, och en som man inte har rått på med de gamla metoderna. Vissa materials ursprung kan inte garanteras helt och hållet. Det gäller inte minst den kobolt som används vid tillverkning av litiumjonbatterier. Det var i alla fall sant innan blockkedjan såg dagens ljus. En blockkedja är en serie av digitala register som är kopplade till varandra med kryptografi. Detta skapar en förteckning över alla transaktioner i en leveranskedja som inte kan ändras. Samma uppgifter (när det gäller kobolt är dessa ursprung, vikt, storlek, de aktörer som hanterar materialet och om de olika aktörerna följer riktlinjerna för leveranskedjor från OECD*) registreras för varje transaktion i ledet. Det garanterar också att informationen i registren inte kan ändras utan att det upptäcks. Denna hittills oöverträffade transparens innebär att källorna till material och metoderna för deras utvinning, bearbetning och transport kan regleras. Med andra ord kan vi kräva att vissa normer i fråga om ansvarstagande och hållbarhet följs i hela leveranskedjan. Polestars två största batterileverantörer, sydkoreanska LG Chem och kinesiska CATL, samarbetar med teknikföretag för att använda blockkedjeteknik på det sätt som beskrivits ovan. I de avtal som slutits mellan dessa olika företag (RCS Global, IBM och Responsible Sourcing Blockchain Network för LG Chem och Circulor och Oracle för CATL) fastställs ett gemensamt åtagande om ansvar i leveranskedjan, minskade koldioxidutsläpp och tekniskt ledarskap. Tack vare dessa åtgärder kan vi lova att vår kobolt utvinns på ett ansvarsfullt sätt. Men det här är bara början – en av många innovationer som kommer att påskynda övergången till en hållbar elektrisk mobilitet. Låt dig inte luras av uppbrottet. Vi är inte rädda för att engagera oss. *Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), som har tagit fram detaljerade rekommendationer till företagen om respekt av de mänskliga rättigheterna i samband med inköp av material och materialbeslut.

Polestar © 2020 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats:

Select your region

Europe

Asia-Pacific

Polestar 2