Belysning

Utöver LED-strålkastarna har Polestar 2 också flera smarta funktioner för interiör- och exteriörbelysning. Läs nedan hur de fungerar.

Utöver LED-strålkastarna har Polestar 2 också flera smarta funktioner för interiör- och exteriörbelysning. Läs nedan hur de fungerar.

Tänd- och nedsläckningsmönster

När du låser upp bilen tänds belysningen. I dagsljus tänds positionsljusen samt belysningen i kupén, fotutrymmena och lastutrymmet. I mörker tänds även strålkastarna, registreringsskyltbelysningen och belysningen i dörrarnas exteriörhandtag. När du lämnar bilen fortsätter positionsljusen och registreringsskyltbelysningen att lysa i ca två minuter, eller tills du låser dörrarna. Tryck på Mer på pekskärmen för att slå på eller stänga av exteriörbelysningen.

Interiörbelysning: takkonsol

Tryck på knappen på takkonsolens mitt för att slå på interiörbelysningen. Tryck igen för att stänga av den. Håll panelens vänstra eller högra sida nedtryckt för att ställa in önskad ljusnivå. De små takbelysningarna vid dörrarna kan slås på eller stängas av med en snabb svepning.

Interiörbelysning: stämningsbelysning

Ljusstyrkan för stämningsbelysningen kan ställas in i menyn för interiörbelysning på pekskärmen. Välj avstängd, låg nivå eller hög nivå för belysningen runt dörrarna, mittkonsolen och lastutrymmet samt Polestar-symbolen på takkonsolen.

Aktivt helljus

Vrid det vänstra rattmonterade reglaget för att slå på aktivt helljus. En vit symbol tänds på instrumentpanelen och den roterande ringen återgår till startpositionen. När helljuset är aktiverat lyser symbolen blått istället för vitt.

Aktivera belysningssekvenser och ställa in tid för fördröjd släckning

Tryck på Mer och sedan på Exteriörbelysning på pekskärmen. Tryck för att slå på eller stänga av belysningssekvenserna. Längst ned på skärmen kan du också ställa in hur lång tid strålkastarna med fördröjd släckning ska fortsätta lysa: 30, 60 eller 90 sekunder.

Ställa in tiden för fördröjd släckning

Tryck på Mer på pekskärmen och välj Exteriörbelysning. Med alternativen för Trygghetsbelysning nederst på skärmen kan du välja om exteriörbelysningen ska fortsätta lysa 30, 60 eller 90 sekunder efter att du har stigit ut ur bilen. Välj önskat alternativ och tryck sedan det vänstra rattmonterade reglaget mot instrumentpanelen och släpp det. En symbol på instrumentpanelen indikerar att funktionen är aktiverad, och parkeringsljusen, strålkastarna, registreringsskyltbelysningen och dörrhandtagsbelysningen tänds.

Återgå till översikten

Titta på videor om hur du låser upp bilen

Låsa upp bilen

Titta på videor om inbyggd teknik

Inbyggd teknik
Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: