Index

Integritetspolicy för kunder

2023.08.29

1. Introduktion

Denna integritetspolicy omfattar all behandling av personuppgifter som utförs av Polestar Performance AB och Polestar Automotive Sweden AB ("Polestar", “vår”, “oss” eller "vi") förutom: 

 • behandling av dina personuppgifter som rör våra bilar, som förklaras i vår integritetspolicy för bilar [kommer snart], och 

 • behandling av dina personuppgifter i våra appar, som förklaras i våra integritetsmeddelanden för respektive app [kommer snart]. 

Det är viktigt för oss att du alltid känner dig trygg och informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. I denna integritetspolicy får du mer information om vilka personuppgifter vi har om dig, hur och varför vi behandlar dem, hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning samt vilka rättigheter du har.  Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss, eller vårt dataskyddsombud. Se kontaktuppgifter

Denna integritetspolicy uppdateras kontinuerligt för att återspegla åtgärder som vidtas av Polestar i relation till dina personuppgifter. Läs mer

2. När behandlar vi dina personuppgifter?

2.1 Översikt

I det här avsnittet får du information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, för vilka ändamål, vår rättsliga grund för behandlingen, hur länge vi kommer att behandla dina personuppgifter och vem som är personuppgiftsansvarig/de personuppgiftsansvariga för varje ändamål. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för flera av följande ändamål samtidigt. Informationen är uppdelad i följande delar: 

 • 1.

  Polestars hemsida, vilket inkluderar behandling av personuppgifter relaterat till vår chatt, ditt konto på polestar.com och vår behandling av personuppgifter som samlas in med hjälp av cookies. Läs mer.  

 • 2.

  När vi tillhandahåller våra produkter och tjänster, vilket inkluderar information om vår behandling av personuppgifter relaterade till ditt Polestar ID-konto, dina köp av produkter och tjänster, din bokning av en produktionsplats för ett fordon och väntelista för sådana produktionsplatser, provkörningsbokningar, servicebokningar, vårt värvningsprogram, vår Polestar Fleet Portal, vår administration av en begäran om ägarbyte av ett fordon och vårt Wi-Fi för gäster. Läs mer.  

 • 3.

  När vi är i kontakt med dig, vilket inkluderar information om vår behandling av personuppgifter relaterade till vår kundsupport, våra kontakter med dig på sociala medier och i Polestar Community, virtuella och digitala konsultationer, våra evenemang och tävlingar samt vid påminnelse om beställningar som inte har slutförts. Läs mer.  

 • 4.

  Vid marknadsföring av vår verksamhet, varumärken, produkter och tjänster, vilket inkluderar information om vår behandling av personuppgifter relaterade till marknadsföring via telefon, e-post, webbplatser, sociala medier och pressmeddelanden samt vår användning i marknadsföringsmaterial av foton och videor från evenemang. I det här avsnittet hittar du även information om vår profilering i marknadsföringssyfte. Läs mer

 • 5.

  Vid utveckling av vår verksamhet, produkter och tjänster, vilket innefattar information om vår behandling av personuppgifter som rör våra kundundersökningar och marknadsundersökningar, utbildning av våra anställda och vårt kontinuerliga arbete med att utveckla vår verksamhet, system, produkter och tjänster. Läs mer

 • 6.

  E-postanalyser. Vi använder teknik som spårningspixlar eller genomklickningslänkar när vi skickar e-post till dig. Syftet med att använda spårningspixlar är att analysera om e-postmeddelanden har levererats och öppnats och i så fall hur många. Syftet med att använda genomklickningslänkar är att analysera vilka länkar i våra e-postmeddelanden som personer klickar på, för att förstå vilket intresse det finns för ett visst innehåll. Vi använder resultatet för att göra våra e-postmeddelanden mer relevanta eller för att förhindra att de skickas i väg. Om du avaktiverar visningen av bilder i din e-postklient kan vi inte mäta hur många av våra e-postmeddelanden som öppnas med hjälp av spårningspixlar och e-postmeddelandet kommer inte att visas i sin helhet. Om du klickar på text- eller grafiklänkar i e-postmeddelandet kan vi emellertid fortfarande se om e-postmeddelandet har öppnats. För att undvika att sådana data samlas in och spåras, klicka inte på text- eller grafiklänkar i e-postmeddelandena.

 • 7.

  När du söker en tjänst hos Polestar. Läs mer

 • 8.

  För att följa lagar, rättsliga förpliktelser och frivilliga åtaganden och vid anspråk, tvister, tillsyn etc. Denna del innehåller information om vår behandling av personuppgifter som rör återkallelser, anspråk och klagomål, förfrågningar från registrerade, klagomål från registrerade, personuppgiftsincidenter och tillsyn, tvister, bokföring, finansiell rapportering, överföring av uppgifter vid fusion och förvärv samt delning av personuppgifter med myndigheter. Läs mer

2.2 Polestars hemsida

2.2.1 Webbanalys/cookies

När du besöker vår webbplats samlar vi in viss information om dig med hjälp av cookies och annan spårningsteknik för att vår webbplats ska fungera, för att förbättra användarupplevelsen av vår webbplats, för att samla in besöksstatistik och för att ge dig relevant marknadsföring i olika kanaler (se mer information om marknadsföringssyftet). För mer information om hur vi hanterar cookies, se vår Cookie Policy. Polestar Performance AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av webbanalys/cookies. 

2.2.2 Chatt

För att chatta med dig, svara på dina frågor och förse dig med efterfrågad information, produkter och tjänster behandlar vi dina personuppgifter. Läs mer om vår behandling relaterad till chatten under kundsupport. Polestar Performance AB och Polestar Automotive Sweden AB är gemensamt personuppgiftsansvariga för chatten. 

2.2.3 Ditt Polestar ID-konto på polestar.com

För att du ska kunna skapa och logga in på ditt konto på vår webbplats och använda de webbtjänster som kräver ett Polestar ID kommer vi att behandla ditt namn, e-postadress, telefonnummer, lösenord, relevant marknad och önskat språk. Vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter är att fullgöra avtal (GDPR, artikel 6.1 (b)). Vi kommer att behandla dina personuppgifter i upp till trettio (30) dagar efter att du har avslutat ditt konto. Polestar Performance AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av ditt Polestar ID-konto. 

2.5.1 Profilering

För att säkerställa att marknadsföring och annan kommunikation du får från oss är relevant för dig, kommer vi att kombinera viss typ av data för att förutsäga dina personliga preferenser och kategorisera dig i en ”segmenttillhörighet". Ett segment består vanligtvis av 5 000-15 000 individer med liknande preferenser, intressen och beteenden. Alla som kategoriseras i samma segmenttillhörighet kommer att få samma typ av marknadsföring. De segment vi skapar kan till exempel inkludera, "personer som besökte vår produktsida, påbörjade en konfiguration och valde färgen Void". 

För detta ändamål behandlar vi din IP-adress, information om ditt besök på vår webbplats, t.ex. produktintresse och konfiguration, enhetsinformation, unika onlineidentifierare och interaktion i relation till våra annonser på tredjepartswebbplatser ("Webbeteendedata"), i pseudonymiserad form. Om du samtycker till användningen av cookies för spårning och annonser, kommer vi att kombinera din Webbeteendedata med aggregerade data som mottagits från tredjepartsdataleverantörer genom cookies, såsom information om dina personliga preferenser, demografi och innehållskonsumtion (”Tredjepartsdata”), och data som du förser oss med när du interagerar med oss, såsom e-postadress, telefonnummer, postnummer, bosättningsland, dina intressen, köpta produkter eller tjänster och dina interaktioner med oss (”Kunddata”). Denna data kommer att avgöra din segmenttillhörighet. 

Din segmenttillhörighet kan även användas för att skapa så kallade lookalike-publik, vilket innebär att vi skapar en målgrupp utifrån samma egenskaper hos de individer som tillhör en viss segmenttillhörighet. Detta gör det möjligt för oss att rikta marknadsföring till potentiella kunder med liknande intressen, beteende eller egenskaper som personer som redan har visat intresse för våra produkter och tjänster. Med andra ord kommer vi att använda din segmenttillhörighet för att rikta marknadsföring till andra individer med samma egenskaper. 

Vi kommer också att använda din segmenttillhörighet för att få en bättre förståelse för dig och dina behov, ge bättre kundsupport och för att veta vilka interaktioner du haft med oss. 

Din segmenttillhörighet kommer inte att ge några rättsliga effekter eller påverka dig på något liknande sätt. Den rättsliga grunden för att placera, samla in och få tillgång till nämnda information från cookies är ditt samtycke, läs mer i vår Cookiepolicy.  Cookiepolicy. Den rättsliga grunden för att skapa profiler, placera dig i en segmentstillhörighet, skapa lookalike-publikgrupper och för att skicka marknadsföring till dig utifrån din segmenttillhörighet är ditt samtycke till marknadsföring och profilering. 

3. Var får vi dina personuppgifter från?

Vi samlar huvudsakligen in dina personuppgifter direkt från dig, men i vissa fall samlar vi även in personuppgifter från andra källor, nämligen när: 

 • du bestämmer dig för att finansiera ditt fordon genom leasing eller lån: vi samlar in information om status för din finansierings- eller leasingansökan från finans- eller leasingbolaget. 

 • service som utförs på ditt fordon: vi samlar in information om den service som utförs på ditt fordon i verkstaden. 

 • vi behöver kontrollera vem som är den registrerade ägaren med myndigheter (Transportstyrelsen i Sverige) i återkallelseärenden: vi samlar in ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress från myndigheten. 

 • vi får en begäran om ägarbyte från den registrerade ägaren av fordonet: vi hämtar den nya ägarens e-postadress från den registrerade ägaren. 

 • vi skapar vissa personuppgifter om dig, såsom fordonsidentifikationsnummer (VIN) och registreringsskylt för ditt köpta fordon, som kommer att vara personuppgifter om dig. Vi kan också observera och härleda personuppgifter om dig, såsom ditt webbeteende och segmentstillhörighet. Läs mer

4. Delning av dina personuppgifter

4.1 Hur och till vem vi delar dina personuppgifter

För att tillhandahålla våra produkter och tjänster och för att följa lagar och förordningar måste vi dela dina personuppgifter med andra, inklusive andra företag inom Polestargruppen och tredje parter som hjälper oss i olika delar av vår verksamhet och hjälper oss att leverera våra produkter och tjänster. Kategorierna av mottagare listas nedan. 

 • IT-leverantörer, t.ex. företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar, 

 • Bolag i Polestargruppen, 

 • Underleverantörer: post- och meddelandetjänster, banker och leverantörer av betaltjänster, leverantörer av analystjänster,  

 • Myndigheter, t.ex. polisen, Integritetsskyddsmyndigheten, skattemyndigheter, allmänna domstolar, myndigheter för officiell registrering av fordon, kronofogdemyndigheter, 

 • Affärspartners, t.ex. verkstäder, finans- och leasingbolag, försäkringsbolag, laddningstjänster för fordon, juridiska rådgivare, tryckerier (marknadsföringsändamål), reklambyråer/företag, marknadsundersökningsföretag, och  

 • Leverantörer av sociala medieplattformar. 

4.2 Behandling av dina personuppgifter utanför EU/EEA

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. Dina personuppgifter kommer dock att överföras utanför EU/EES i vissa situationer, till exempel när vi delar din information med en affärspartner eller underleverantör som är verksam utanför EU/EES.  

Vi överför personuppgifter till följande länder utanför EU/EES: USA och Storbritannien. 

Vi säkerställer alltid att samma höga skyddsnivå gäller för dina personuppgifter enligt GDPR, även när uppgifterna överförs utanför EU/EES. När det gäller Storbritannien har EU-kommissionen beslutat om adekvat skyddsnivå (artikel 45 i GDPR), men när det gäller överföringar till USA har vi ingått EU:s standardavtalsklausuler med alla relevanta tredje parter (artikel 46 i GDPR). Dessutom vidtar vi ytterligare tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vid behov, såsom kryptering (TLS) och pseudonymisering. 

5. Dina rättigheter

Nedan hittar du en lista över dina rättigheter relaterade till vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dina rättigheter, fyll i detta webbformulär eller kontakta oss på annat sätt. Om du har några invändningar eller klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen meddela oss det så ska vi försöka hjälpa. Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till den tillsynsmyndighet där du bor, arbetar eller där du anser att en överträdelse har skett. I Sverige är det integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

5.1 Rätt till information och kopia av dina personuppgifter

Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter om dig. Om vi gör det har du också rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar och varför vi gör det. Vidare har du rätt att få en kopia av alla personuppgifter vi har om dig. 

Om du är intresserad av specifik information, vänligen ange det i din förfrågan. Du kan till exempel ange om du är intresserad av en viss typ av information, till exempel vilka specifika kontaktuppgifter vi har om dig, eller om du vill ha information från en viss period. 

5.2 Rätt att få felaktiga eller inaktuella personuppgifter rättade, uppdaterade eller kompletterade

Om de personuppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständig information med ytterligare information som kan behövas för att uppgifterna ska vara korrekta. 

När vi har rättat dina personuppgifter, eller de har kompletterats, kommer vi att informera dem vi har delat dina uppgifter med (i förekommande fall) om det är möjligt. På begäran kommer vi att berätta vem vi har delat dina uppgifter med. 

Om du begär att få uppgifter rättade har du även rätt att begära att vi begränsar vår behandling under den tid vi utreder ärendet.  

5.3 Rätt att få personuppgifter raderade

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, nämligen när: 

 • 1.

  uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka vi samlade in dem för, 

 • 2.

  du återkallar ditt samtycke och det finns ingen annan laglig grund för behandlingen (om tillämpligt), 

 • 3.

  uppgifterna används för direktmarknadsföring och du avregistrerar dig från den, 

 • 4.

  du motsätter dig användning som är baserad på vårt berättigade intresse och vi kan inte visa att vårt intresse väger tyngre än dina intressen och rättigheter, 

 • 5.

  personuppgifterna har behandlats i strid med lag, eller 

 • 6.

  radering krävs för att fullgöra en rättslig skyldighet. 

Om vi raderar personuppgifter efter din begäran kommer vi även att informera dem vi har delat dina uppgifter med (i förekommande fall) om det är möjligt. Om du frågar oss kommer vi också att berätta vem vi har delat dina uppgifter med. 

5.4 Invändning mot vår användning

Du har rätt att invända mot behandling som grundar sig på vårt berättigade intresse. Om du invänder mot behandlingen kommer vi, utifrån din situation, att utvärdera om våra intressen av att behandla personuppgifterna väger tyngre än dina intressen av att personuppgifterna inte behandlas för det specifika ändamålet. Om vi inte kan visa att vårt intresse väger tyngre än dina intressen och rättigheter, kommer vi att sluta behandla de personuppgifter som du invänder mot – förutsatt att vi inte behöver använda uppgifterna för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om du invänder mot behandlingen har du även rätt att begära att vi begränsar vår behandling under den tid vi utreder ärendet.  

Du har alltid rätt att invända mot, och avregistrera dig från, direktmarknadsföring.    

5.5 Rätt att återkalla ditt samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för en specifik behandling. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss

Din återkallelse kommer inte att påverka behandling som redan har utförts.  

5.6 Rätt att begära begränsning

Begränsning innebär att uppgifterna är märkta så att de endast får användas för vissa begränsade ändamål. Rätten till begränsning gäller: 

 • 1.

  när du anser att personuppgifterna är felaktiga/felaktiga och du har begärt rättelse. Om så är fallet kan du också begära att vi begränsar vår användning medan vi undersöker om uppgifterna är korrekta eller inte. 

 • 2.

  om användningen är olaglig men du inte vill att personuppgifterna ska raderas. 

 • 3.

  när vi inte längre behöver uppgifterna för de ändamål som vi samlade in dem för, men du behöver dem för att kunna upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk. 

 • 4.

  om du invänder mot användningen. Om så är fallet kan du begära att vi begränsar vår användning medan vi undersöker om vårt intresse av att behandla dina uppgifter väger tyngre än dina intressen. 

Även om du har begärt att vi ska begränsa vår användning av dina uppgifter, har vi rätt att använda dem för lagring, om vi har fått ditt samtycke att använda dem, för att hävda eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någons rättigheter. Vi kan också använda informationen av skäl som rör ett viktigt allmänintresse. 

Vi meddelar dig när begränsningen går ut. 

Om vi begränsar vår användning av dina uppgifter kommer vi även att informera dem vi har delat dina uppgifter med (i förekommande fall) – om det inte är omöjligt eller för krångligt. Om du frågar oss kommer vi också att berätta vem vi har delat dina uppgifter med. 

5.7 Rätt till data portabilitet

Om behandlingen baseras på ditt samtycke eller ett avtal mellan oss har du rätt att få personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig (”dataportabilitet”). 

6. Kontakt

Polestar Performance AB är den primära kontaktpunkten för den registrerade som vill utöva sina rättigheter och huvudansvarig för att tillhandahålla information till registrerade, för användningen av uppgifter där den personuppgiftsansvarige är ett företag i Polestar-koncernen. Du har naturligtvis rätt att utöva dina rättigheter enligt GDPR mot varje personuppgiftsansvarig som nämns i denna integritetspolicy. 

Varje personuppgiftsansvarigs identitet och kontaktuppgifter listas nedan. 

Polestar Performance AB är en svensk juridisk person med organisationsnummer 556653-3096, med postadress Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige, och besöksadress Polestar HQ, Assar Gabrielssons Väg 9, 418 78 Göteborg. 

Polestar Automotive Sweden AB är en svensk juridisk person med registreringsnummer 559225-6258 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg är – inom det gemensamma personuppgiftsansvaret – generellt ansvarig för marknadsföring, försäljning och kundrelationer samt marknadsspecifika tjänster på sin marknad. 

Polestar har utsett ett Dataskyddsombud för Polestargruppen som kan nås via e-post eller via post enligt nedan: 

- E-postadress: dpo@polestar.com 

- Postadress: Polestar Performance AB, Observera: Dataskyddsombudet, 405 31 Göteborg, Sverige 

Prominate Ltd., en brittisk juridisk person med registreringsnummer 07795532 och adress 21 Lombard Street, London, ECV3 9AH, Storbritannien. 

7. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar genom att publicera den uppdaterade integritetspolicyn på vår webbplats (inklusive förtydligande av uppdateringar). Om vi gör några väsentliga ändringar i vår integritetspolicy kommer vi att skicka ett meddelande via e-post. Kontakta oss om du har några frågor om integritetspolicyn eller om hur vi behandlar dina personuppgifter.